Tillbaka till föregående sida

Foto: Sebastiano Piazzi/Unsplash
Se seminariet
10
Maj

På tröskeln till en allians - Vad hade ett svenskt Nato-medlemskap inneburit?

2022-05-10 (kl. 10:00 - 11:00)

 

Efter Rysslands invasion av Ukraina har frågan om ett svenskt medlemskap i Nato tagit stor plats i den allmänna debatten. I ledare, debattartiklar och i den dagliga nyhetsrapporteringen diskuteras för- och nackdelar med ett medlemskap och riksdagspartierna, liksom det svenska folket, är än så länge delade i frågan. Klart är att Sverige idag står inför ett säkerhetspolitiskt vägval av monumental betydelse där frågan om Natos roll i vår säkerhetspolitik och i försvaret av våra gränser nu ställs på sin spets.

Syftet med det här seminariet är att kasta ljus över vad ett eventuellt svenskt medlemskap i Nato hade inneburit. När Sverige tycks stå på alliansens tröskel ökar behovet av att tydliggöra de säkerhetspolitiska och försvarspolitiska konsekvenserna av ett medlemskap. Hur förändras förutsättningarna för den svenska utrikespolitiken och andra länders uppfattningar om Sverige om vi väljer att gå med i Nato? Vad hade konsekvenserna blivit för det militära försvaret och för det svenska samhället i stort?

Väljer Sverige att bli medlem finns det också ett värde i att vi höjer blicken och diskuterar alliansens framtid. Hur ser den ut och vilka utmaningar står Nato inför på längre sikt?

Varmt välkomna!

Anmälan till deltagande på plats.

Anmälan till deltagande digitalt.

PROGRAM

10:00 – 10:05 Inledning
Hanna Waerland Fager, Folk och Försvar

10:05 – 10:45 Anföranden

Nato och svensk säkerhetspolitik
Eva Hagström Frisell, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)

Nato och det svenska försvaret
Magnus Christiansson, Försvarshögskolan

Natos framtid och utmaningar

Gunilla Herolf, Utrikespolitiska institutet

10:45 – 11:00 Panelsamtal med samtliga talare och publikfrågor

11:00 Avslutning

Upptäck fler kalenderhändelser