Tillbaka till föregående sida

Foto: Markus Spiske/Unsplash
Se seminariet här
4
Jul

Strid i cyberdomänen - framtiden för det svenska cyberförsvaret

2022-07-04 (kl. 13:15 - 14:00)
Bryggarsalen, Mellangatan 54, Visby

Hur ser Försvarsmaktens förmåga att genomföra såväl defensiva som offensiva cyberoperationer ut i dagsläget? Hur prioriteras försvarsförmågan mot cyberangrepp i upprustningen av försvaret? Seminariet kommer att behandla vår förmåga att försvara oss mot hoten som riktas mot Sverige i cyberdomänen.

Kriget i Ukraina har förts i flera domäner och parallellt med striderna på marken så har också ett cyberkrig pågått. Ryska cyberattacker har riktats mot såväl militär som civil IT-infrastruktur i Ukraina med syftet att slå ut elnät och kommunikationer. I ljuset av denna digitala krigsföring framstår vikten av att kunna hävda sig på cyberslagfältet viktigare än någonsin också för det svenska cyberförsvaret. Här har mycket hänt de senaste åren. Försvarsmakten etablerar i år ytterligare ett it-försvarsförband och som värnpliktig kan du sedan 2020 göra din grundutbildning som cybersoldat. Försvarets cybersoldater hanterar sedan dagligen angrepp som fientliga stater och statsunderstödda organisationer riktar mot både Försvarsmaktens egna system och mot samhällets funktioner. Detta seminarium ska dels ge en lägesbild av det svenska cyberförsvaret, dels peka ut vad som behöver göras för att säkerställa att Försvarsmakten också i framtiden kan verka effektivt i en alltmer hotfull cyberdomän.

Program

13:15 – 13:20 Inledning
Henric Svenningsson, försvarspolitiskt programansvarig, Folk och Försvar

13:20 – 13:30 Sveriges cyberförsvarsförmåga
Daniel Olsson, ställföreträdande chef, MUST

13:30-13:40 Cyberhotet och det civila försvaret
Åke Holmgren, Chef avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB

13:40 – 14:00 Panelsamtal – Strid i cyberdomänen
Carolina Vendil Pallin, forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Marika Ericson, biträdande prefekt folkrätt, Försvarshögskolan

Seminariet kommer att arrangeras i samband med årets politikervecka i Almedalen, Visby.

Upptäck fler kalenderhändelser