Tillbaka till föregående sida

Foto: Geran de Klerk/Unsplash
Se samtalet här
23
Nov

Sexuellt våld som vapen i konflikter - Folk och Försvar möter Jessica Poh-Janrell

2022-11-23 (kl. 16:00 - 16:30)

Frågan om sexuellt våld som vapen i konflikter har fått ett förnyat fokus. I kriget i Ukraina har ryska soldater anklagats för att ha utfört omfattande sexuella övergrepp. Det har också rapporterats om sexuella övergrepp i andra konflikter, exempelvis den i Tigrayregionen i Etiopien. Begreppet sexuellt våld i konflikter kan inbegripa våldtäkter, men också andra former av våld och övergrepp, exempelvis att tvinga människor in i prostitution eller tvångsäktenskap. Framför allt drabbas kvinnor och flickor.

Sexuellt våld som vapen är en dimension till internationella konflikter och säkerhetspolitik som inte får negligeras. Det behöver vara integrerat i det analytiska arbetet för att förstå och hantera konflikter. Frågan har fått ett större utrymme i FN-sammanhang, inte minst med hjälp av den så kallade Kvinnor, Fred och Säkerhet-agendan från år 2000 och framåt.

För att få ett fördjupat perspektiv på frågan om sexuellt våld som vapen i konflikter möter Folk och Försvar Jessica Poh-Janrell som är påverkansrådgivare hos Kvinna till Kvinna för att diskutera hur sexuellt våld används som vapen i konflikter, vilka åtgärder vi kan vidta för att motverka den här formen av krigföring och vilket stöd vi kan ge till offer av sexuellt våld i konflikter.

Upptäck fler kalenderhändelser