Tillbaka till föregående sida

Foto: Mark Wolfe/FEMA, commons.wikimedia.org/wiki/File:Bugaboo_forest_fire.jpg
Se seminariet
7
Apr

Stärkt krisberedskap - vägen framåt

2016-04-07 (kl. 09:00 - 10:45)
Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (Entréplan), Stockholm

Sommaren 2014 härjade vår tids största skogsbrand i Västmanland där svensk krisberedskap utsattes för svåra prövningar. Räddningsinsatsen pågick i 43 dagar, ca 13000 hektar skog förstördes och 1000 personer evakuerades. I februari 2015 fick MSB i regeringsuppdrag att, med avstamp i erfarenheterna från branden, skapa förutsättningar för en stärkt svensk krisberedskap. I uppdraget ingick att sammanställa de utvärderingar som gjorts av aktörer som deltog i branden, samt att ta fram förslag på åtgärder för att generellt stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Den 31 mars i år överlämnas slutresultatet till regeringen.

Vilka är regeringens ambitioner på området? Vilka slutsatser drar MSB? Hur ska vi se på vår befintliga förmåga att dels förebygga, dels hantera kriser och olyckor? Vilka är behoven för framtiden och vad krävs för att tillmötesgå dem? Vilka perspektiv har politikerna?

Folk och Försvar bjuder in till seminarium där MSB redovisar sina slutsatser av utredningen och vi diskuterar vägen framåt för ett stärkt skydd mot olyckor och krisberedskap.

PROGRAM

Moderator Minou Sadeghpour, programansvarig säkerhetspolitik Folk och Försvar

09:00 Välkomstord
Minou Sadeghpour

09:05 Uppdraget och resultaten
(20 min därefter frågor)
Helena Lindberg, generaldirektör MSB

09:35 Våra perspektiv
(5 min/person därefter diskussion och frågor)
Ana Norlén, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Kalmar län
Ida Texell, förbundsdirektör och räddningschef Brandkåren Attunda
Markus Planmo. handläggare krisberedskap, Sveriges Kommuner och Landsting
Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare CRISMART Försvarshögskolan

10:20 Politisk diskussion
Åsa Lindestam (S), vice ordförande försvarsutskottet
Lotta Olsson (M), ledamot försvarsutskottet

10:45 Slut för dagen

Vänligen notera att programförändringar har gjorts vilket har påverkat sluttiden.

Upptäck fler kalenderhändelser