Tillbaka till föregående sida

Foto: Alessio Soggetti/Unsplash
14
Nov

Studiebesök till Försvarsunderrättelsedomstolen

2019-11-14 (kl. 14:00 - 16:00)
Försvarsunderrättelsedomstolen, Gullfossgatan 6

Folk och Försvar bjuder in FOSA-alumner till ett studiebesök hos Försvarsunderrättelsedomstolen.  

Under senare år har den underrättelseinhämtningen av främmande makt ökat i Sverige och experter har understrukit vikten av att Sverige vidtar åtgärder för att skydda sina intressen. När Försvarsunderrättelsedomstolen inrättades var debattläget och kanske även säkerhetsläget annorlunda än idag.  Underrättelseinhämtning genom signalspaning var en het fråga i samband med den så kallade FRA-lagens införande januari 2009. Detta då många ställde sig frågande till hur man skulle uppnå balans mellan personlig integritet och statens säkerhetsbehov.  Försvarsunderrättelsedomstolen (UNDOM) skapades och ersatte då Signalspaningsnämnden med syftet att stärka integritetsskydd vid signalspaning. All spaning som FRA bedriver har ett tillstånd från UNDOM som grund, av detta framgår inhämtningsuppdraget. Domstolens överläggningar är i regel inte offentliga och besluten går inte att överklaga.

Hur går ansökningsprocessen till och hur kontrolleras det att besluten följs? Vilken är relationen mellan Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) och UNDOM? Har arbetet förändrats i och med ökat nationellt fokus för totalförsvaret? Vilka organisationer kan begära beslut om signalspaning samt vilka typer av aktörer kan vara föremål för denna?

 

Anmäl intresse
Välkommen med intresseanmälan så snart som möjligt dock senast klockan 12.00, den 14 oktober 2019 till elin.lilijenbladh@folkochforsvar.se. Uppge namn, vilken av Folk och Försvars medlemsorganisationer du tillhör och vilket år du gick FOSA.

OBS! Begränsat antal platser!

 

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

 

EN GEMENSAM IDÉ
Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

Upptäck fler kalenderhändelser