Tillbaka till föregående sida

24
Mar

INSTÄLLT: Studieresa till Ryssland och Ukraina

2020-03-24

FOLK OCH FÖRSVARS STUDIERESA VÅREN 2020
24 MARS – 1 APRIL

Med anledning av den rådande situationen rörande coronaviruset ställs studieresan in.

Efter kriget i Georgien 2008 och annekteringen av Krim 2014 har det stått klart att Ryssland inte drar sig för att använda militära maktmedel för att nå sina mål. Det har skett samtidigt som Ryssland har rustat upp militärt. Även användningen av icke-militära maktmedel såsom cyber- och påverkansoperationer har ökat från ryskt håll. Relationerna med västvärlden har i och med denna utveckling försämrats avsevärt. President Putin har en stark position i Ryssland och har mer eller mindre suttit vid makten sedan år 2000. Men han är nu inne på sin sista mandatperiod och det råder stor ovisshet kring vad som kommer att ske i Ryssland efter 2024 när Putin förväntas lämna presidentämbetet.

Ukraina har sedan man påbörjade försök att närma sig EU och Nato haft svåra inrikespolitiska problem. Landet har varit och är fortfarande delat mellan de som vill närma sig Europa och de som istället vill ha tätare relationer med Ryssland. Detta blev som tydligast under Euromajdan protesterna 2013. Efter detta har stridigheter pågått i östra Ukraina och man har haft fortsatt stora ekonomiska problem, utbredd korruption, politisk splittring och lågt förtroende för politiker och institutioner. Under 2019 valdes en ny president i Ukraina utan tidigare politisk erfarenhet. President Zelenskyj har deklarerat att hans högsta mål är att uppnå fred i Ukraina och bekämpa korruption.

Konflikten mellan länderna har pågått sedan 2014 då Ryssland annekterade Krim och strider bröt ut i Östra Ukraina mellan ryskstödda separatister och ukrainska styrkor. Redan 2015 slöts ett avtal mellan parterna efter förhandlingar i Minsk, men stridigheterna har trots det fortsatt. Nu har dock nytt hopp tänts om fred i Ukraina. I början av december 2019 hölls ett toppmöte i Paris mellan Ukrainas president Zelenskyj och Rysslands president Putin, med Frankrike och Tyskland som medlare. Parterna har nu enats om en vapenvila som ska träda i kraft innan nyår. Frågan om Krim diskuterades dock inte på mötet och det är fortsatt en mycket kontroversiell fråga där Ryssland vägrar att backa trots att Ukraina kräver att Krim ska återlämnas.

Utvecklingen i såväl Ryssland som Ukraina, samt relationen mellan länderna och konfliktens fortsatta utveckling är av stor säkerhets- och försvarspolitisk betydelse för Sverige. Under våren arrangerar Folk och Försvar en studieresa till länderna med syftet att fördjupa oss i rysk respektive ukrainsk politik samt att öka förståelsen för hur detta påverkar Sverige och vårt närområde.

Vi planerar att börja resan i Moskva och därefter resa till Kiev. I genomförandet av studieresan samarbetar vi med Sveriges ambassader i Moskva och Kiev, som kommer att vara behjälpliga med programmet. Resan vänder sig till beslutsfattare, politiker, representanter från våra medlemsorganisationer, media, myndigheter, akademi och näringsliv.

Deltagaravgiften är preliminärt 23 000 kronor per person och den täcker resa, boende i enkelrum, transporter under resan och de flesta måltiderna. Deltagarantalet är begränsat till 18 personer. För allmänna resevillkor, vänligen se nedan.

För eventuella frågor och för att lämna din intresseanmälan kontakta Hanna Tuvelius på hanna.tuvelius@folkochforsvar.se. I intresseanmälan ber vi dig att skriva en kort motivering till varför du vill delta i studieresan samt uppge din nuvarande arbetsgivare och befattning. Deltagare antas löpande så vi uppmanar dig att anmäla ditt intresse så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Med vänliga hälsningar,
Maud Holma von Heijne
Generalsekreterare Folk och Försvar

 

 

Resevillkor vid Folk och Försvars studieresa till Ryssland och Ukraina
Resan
Studieresan är preliminärt bestämd till 24 mars (eftermiddag) – 1 april (förmiddag). Datumen kommer att fastställas i närtid och vid eventuell ändring av datumen kommer det som mest att skilja 1-2 dagar från de angivna datumen. Folk och Försvar ansvarar för att boka flygresan samt hotell, men samtliga resenärer ansvarar själva för att medta nödvändiga resehandlingar, ordna visum samt att ta sig till Arlanda enligt utsatt tid.
En förutsättning för att få delta på studieresan är att man är med på samtliga besök och aktiviteter under hela resan.
Notera att resan genomförs till självkostnadspris och att priset är en uppskattning och kommer att fastställas i ett senare skede.

Anmälan
Efter du skickat in din intresseanmälan kommer Folk och Försvar att meddela dig om du fått en plats på resan. Då behöver du omgående bekräfta ditt deltagande genom att skicka nödvändiga personuppgifter. Därefter faktureras du anmälningsavgiften på 7 000 kr. Faktura på resterande summa skickas efter genomförd studieresa.

Återbud
Vid återbud debiterar Folk och Försvar deltagaren anmälningsavgiften. Dessutom debiterar Folk och Försvar deltagaren för de eventuella faktiska utlägg som Folk och Försvar har haft för deltagaren i samband med resan, i den mån vi inte har kunnat avboka dessa.

Försäkring
Normalt är deltagarna vid våra studieresor försäkrade genom sin anställning och gällande kollektivavtal. Det är därför viktigt att du själv undersöker ditt försäkringsskydd. Som deltagare på studieresan är du inte försäkrade genom Folk och Försvar.

Visum
Visum krävs för inresa till Ryssland. Alla deltagare ansvarar för att söka visum själva. Folk och Försvar har ingen möjlighet att bistå med detta och vi hänvisar frågor till ryska ambassaden i Stockholm.

Klädsel
Formell klädkod gäller under delar av resan. Vid besök hos politiker, organisationer, myndigheter och vid mottagningar rekommenderas kostym eller motsvarande.

Övrigt
Vi utgår från att du som anmäler intresse avser att delta på resan och att du har möjlighet att delta under de ovan angivna förutsättningarna.

Upptäck fler kalenderhändelser