Tillbaka till föregående sida

Foto: Tomas Malik/Unsplash
Se seminariet
14
Apr

Svensk-finskt samarbete inom civilt försvar och krisberedskap

2021-04-14 (kl. 16:00 - 17:15)

I februari i år undertecknade Sveriges och Finlands inrikesministrar Mikael Damberg och Maria Ohisalo en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete på områdena krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst. Ländernas liknande utgångspunkter och utmaningar, men också ett ömsesidigt beroende, anges i avsiktsförklaringen som anledningar till fördjupning av ett redan existerande samarbete på dessa områden.

Från politiskt håll har man identifierat en mängd hot och risker som påverkar de båda ländernas säkerhet. Det är i ljuset av dessa som avsiktsförklaringen ska ses. Tanken är att länderna har större möjlighet att stå emot säkerhetshot tillsammans än var för sig, särskilt som det i ett modernt samhälle behövs beredskap för många olika typer av kriser. I det ingår också beredskap för krig.

Vad innebär då denna fördjupning av samarbetet, och hur kommer det att omsättas i praktiken? Dessa och många fler frågor kommer vi att avhandla under ett seminarium som arrangeras i samarbete mellan Finlandsinstitutet och Folk och Försvar. Medverkar gör Sveriges inrikesminister Mikael Damberg och statssekreterare Olli-Poika Parviainen vid finska Inrikesministeriet. De kommer att inleda seminariet med att ge sin syn på vad avsiktsförklaringen innebär för de två länderna.

Vi kommer också att få höra hur myndighetsföreträdare från både Finland och Sverige ser på sin roll i samarbetet. Från Finland deltar räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka och från Sverige tillförordnad generaldirektör Camilla Asp från MSB. Seminariet avslutas med kommentarer från Mika Hyytiäinen från finska Försvarshögskolan och Fredrik Bynander vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på svenska Försvarshögskolan.

 

PROGRAM

16:00 Inledning

Anders Eriksson, direktör Finlandsinstitutet

Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

16:05 Avsiktsförklaring mellan Finland och Sverige

Mikael Damberg, Sveriges inrikesminister

Olli-Poika Parviainen, statssekreterare, Inrikesministeriet (Finland) – ersätter Maria Ohisalo, Finlands inrikesminister, som tyvärr fått förhinder.

16:35 Svensk-finskt samarbete på myndighetsnivå

Camilla Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Sverige)

Kimmo Kohvakka, Inrikesministeriet (Finland)

16:55 Kommentarer

Mika Hyytiäinen, Försvarshögskolan (Finland)

Fredrik Bynander, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan (Sverige)

17:15 Seminariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser