Tillbaka till föregående sida

Foto: Hans/Pixabay
Se seminariet här
1
Sep

Torka, översvämningar och bränder – hot mot svensk säkerhet

2023-09-01 (kl. 09:30 - 11:00)
Linnégatan 14, 114 47, Stockholm

2023 har på många sätt varit extremvädrets år. Översvämningar kopplade till snösmältningen slog ut samhällen i Norrbotten så väl som Småland i början av året. I maj och juni var det rekordvarmt. Beredskapssverige rustade för en sommar med skogsbränder och torkan slog ut stora delar av årets planerade skörd. I juli och augusti har det istället regnat mer än någonsin med sin kulmen i ovädret Hans som fört med sig översvämningar, jordskred och förstörelse för miljontals kronor.

Ett förändrat klimat innebär ett extremare väder och därigenom hot och risker mot svensk säkerhet, både direkt och indirekt. Vilka konkreta hot och risker måste samhället rustas för med ett förändrat klimat? Hur hanterar vi dem och vilken beredskap måste vi bygga?

I detta seminarium tar vi ett brett grepp kring vilka hot och risker som ett förändrat klimat ställer på det svenska samhället. Hur påverkar det vår hälsa, livsmedelsförsörjning och vår ekonomi? Vilka kriser medför extremväder och hur kan Sverige hantera det?

Program

Moderator: Simon Jernberg, Folk och Försvar

Inledning
Simon Jernberg, Programansvarig Globala säkerhetstrender Folk och Försvar

Säkerhetsrisker med ett förändrat klimat
Malin Mobjörk, Biträdande Avdelningschef Miljö på Formas

Hur påverkas tillgången till mat?
Cesar Vargas Iglesias, Samordnare Beredskap Lantbrukarnas Riksförbund
Kerstin Lindvall, Chef CR ICA gruppen AB

Hur påverkas hälsan?
Elisabet Lindgren, Läkare och Docent i Hållbarhetsvetenskap

Hur påverkas ekonomin?
Staffan Moberg, Jurist Svensk Försäkring

Översvämningarna 2023 – hantering och konsekvenser
Anna Georgieva Lagell, Klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Västra Götaland
Maja Coghlan, Rådgivare naturolyckor, MSB

För att delta fysiskt behöver du anmäla dig genom att fylla i dina kontaktuppgifter nedan. Seminariet kommer också gå att följa live online eller se i efterhand via vår hemsida, då krävs ingen anmälan.

Seminariet är nu fullsatt. Du kan anmäla dig till väntelistan och meddelas via mejl om du får en fysisk plats på seminariet.

Anmälan till väntelista

Upptäck fler kalenderhändelser