Tillbaka till föregående sida

Tre försvarsgrenar, en riktning - Folk och Försvar möter försvarsgrenscheferna

2021-09-09

Folk och Försvar möter Sveriges försvarsgrenschefer i ett samtal om samspelet mellan försvarsgrenarna, hur detta kan påverka tillväxten och hur förändringar internt i Försvarsmakten ska komma att skapa den Försvarsmakt dagens utmaningar kräver.

Det finsk-svenska operativa samarbetet diskuteras också och de ytterligare möjligheter lagen som antogs för ett år sedan skapar för att vi tillsammans ska kunna försvara inte bara oss själva utan den region vi lever i idag.

Avslutningsvis diskuteras också frågor om personalförsörjning. Hur en starkare armé, ett flygvapen med dubbla stridsflygsystem och en uppskalad marin ska kunna kompetensförsörjas allt eftersom storleken och komplexitetens på verksamheten ökar.

Upptäck fler kalenderhändelser