Tillbaka till föregående sida

Foto: ZSun Fu/Unsplash
Se webbinariet
25
Okt

Underrättelsehotet mot det nya totalförsvaret

2021-10-25 (kl. 14:00 - 15:30)

Ladda ner inbjudan som PDF här.

Observera att det här webbinariet enbart kan följas via Youtube och vår hemsida, det går inte att se det på plats.

Har du en fråga du vill ställa till de medverkande? Skicka i så fall din fråga till daniel.kjellen@folkochforsvar.se senast den 24:e oktober. Frågorna kan komma att kortas eller redigeras för att passa in i webbinariet, och vi kan inte garantera att din fråga kommer att ställas.

På kort tid har två uppmärksammade fall av misstänkt spioneri eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift fått stort utrymme i media. Därmed har också frågan om andra staters underrättelseverksamhet mot Sverige fått ny aktualitet. Detta ska dessutom ses mot bakgrund av att Säkerhetspolisen ser en trend att underrättelsehoten mot Sverige har ”breddats och fördjupats”. Konsekvenserna av detta, menar man, är både politiska och ekonomiska.

I ett läge där det nya totalförsvaret är under uppbyggnad blir underrättelehotet särskilt utmanande. Känslig information som kan vara av intresse för främmande makt finns nu hos både civila och militära aktörer, i likhet med under kalla krigets dagar. Till det ska läggas att det nu finns betydligt fler aktörer i det civila försvaret än det funnits tidigare, och en större andel av dessa finns inom den privata sektorn. Komplexiteten har därmed mångfaldigats.

Hur påverkar andra staters underrättelseverksamhet mot Sverige möjligheterna till ett effektivt totalförsvar? Hur ser underrättelsehotet ut idag? Vad kan civila aktörer göra för att skydda sig mot underrättelseverksamhet riktad mot deras organisation?

Dessa och många fler frågor kommer att avhandlas under detta webbinarium. Välkommen!

 

PROGRAM

14:00 Inledning

Daniel Kjellén, programansvarig för krisberedskap och totalförsvar, Folk och Försvar

14:05 Hur ser underrättelsehotet ut mot Sverige idag?

Anna Sjöberg, operativ chef, Säkerhetspolisen

14:25 Konsekvenser för totalförsvaret

Mikael Wiklund, särskild rådgivare, Totalförsvarets forskningsinstitut

14:45 Diskussion

Talare från punkterna ovan.

15:05 Panel – hur påverkar underrättelseverksamheten aktörer inom det civila försvaret?

Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor, Svenskt näringsliv

Åke Holmgren, avdelningschef Cybersäkerhet och säkra kommunikationer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

15:30 Webbinariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser