Tillbaka till föregående sida

Foto: Sebastiano Piazzi/Unsplash
Se seminariet
1
Jul

Unga, fred och säkerhet - vad spelar det för roll?

2019-07-01 (kl. 12:00 - 13:00)
Soldathemmet, Visby

Insikten om att ungas deltagande i försvars- och säkerhetsfrågor är en nyckel till fredliga samhällen har i allt större utsträckning fått spridning globalt. Nyligen antog FN:s säkerhetsråd två resolutioner under temat unga, fred och säkerhet och veckan efter Almedalen arrangeras FNs högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i New York. Särskilt fokus för årets högnivåforum är återrapporteringen på mål 16 i Agenda 2030: fredliga och inkluderande samhällen.

I det här samtalet svarar panelen på vad vi kan förvänta oss av rapporteringen av mål 16? Vad är Sveriges roll inom unga, fred och säkerhetsagendan? Hur förverkligar man resolutionerna om ett ungperspektiv i säkerställandet av fredliga och inkluderande samhällen i Sverige?

Moderator
Elin Lilijenbladh, Folk och Försvar

Talare
Vlora Makolli, Sveriges ungdomsrepresentant till FNs högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2019
Henrik Almén, Förbundsordförande Ung Media
Emelie Weski, Vice ordförande LSU
Hanna Waerland, Ordförande Utrikespolitiska förbundet

Upptäck fler kalenderhändelser