Tillbaka till föregående sida

Foto: Folk och Försvar
Se seminariet
27
Nov

Unga i totalförsvaret

2020-11-27 (kl. 09:00 - 10:15)

Vi har observerat att ett utskick till personer som anmält sig till vår lista för inbjudningar till våra seminariet om detta seminarium har gått ut flera gånger. Det är en bugg och ingenting annat som ligger bakom det. Med detta sagt vill vi hälsa er extra välkomna till seminariet!

Det säkerhetspolitiska omvärldsläget har under senaste åren försämrats, både globalt och i Sveriges närområde. Både gamla och nya typer av hot påverkar vår försvarsplanering och krisberedskap, samtidigt som de exponerar samhällets sårbarheter. Coronapandemin är ett exempel på en kris som är både global och lokal, och som under snart ett år har prövat samhällets krisberedskap och robusthet. Den militära hotbilden har på senare tid omvärderats. Försvarsberedningen konstaterar i sin slutrapport Värnkraft (2019) att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas, och det är mot bakgrund av denna säkerhetspolitiska omvärldsanalys som totalförsvarsplaneringen har återupptagits.

Totalförsvaret, dvs. både militärt och civilt försvar skall utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige inklusive krigshandlingar på svenskt territorium. Totalförsvaret skall förbereda Sverige för krig och i högsta beredskap är totalförsvar den enda samhällsverksamhet som ska bedrivas. Alla som är bosatta i Sverige mellan 16 och 70 år omfattas av totalförsvarsplikt och är därmed skyldiga att delta i verksamhet som syftar till att försvara landet.

Vad har då unga idag för uppfattning om och förståelse för totalförsvaret? Vilken typ av information nås de av via olika kanaler, och hur jobbar myndigheter, utbildningsväsendet och de frivilliga försvarsorganisationerna med att sprida information om totalförsvaret? Hur arbetar en organisation som Lottakåren med att öka engagemang för unga kvinnor kring försvarsfrågor? Dessa och många fler frågor kommer att besvaras under seminariet.

Detta seminarium arrangeras av Folk och Försvar i samarbete med Svenska Lottakåren.

Seminariet kommer att genomföras live på Zoom, men spelas in och finns tillgängligt i efterhand på YouTube.

Anmäl dig till seminariet här!

PROGRAM

Inledning
Karin Abbor-Svensson, Folk och Försvar, moderator

Hur ser unga på totalförsvaret?
Jessica Åkerström, Head of Qualitative Insights, Ungdomsbarometern
Marinette Nyh Radebo, Kommunikationsdirektör, Rekryteringsmyndigheten

Hur nås unga av information om totalförsvaret?
Marinette Nyh Radebo, Kommunikationsdirektör, Rekryteringsmyndigheten
Robert Trupp, Chef för avdelningen för samverkan och kommunikation, Försvarsmakten/Luftvärnsregementet

Frivilligorganisationer och totalförsvaret – kvinnligt deltagande
Rebecca Ahlner, Lottakåren
Deboria Ericson Bednarz, ordförande Lottakårens ungdomsråd

Gemensam diskussion

Avslutning

Upptäck fler kalenderhändelser