Tillbaka till föregående sida

På bilden syns Lovisa Kvist, Deboria Bednarz, Nellie Velander, Matilda Eriksson och Emma Linge. Foto: Svenska Lottakåren
Lyssna här
8
Mar

Unga kvinnors försvarsvilja

2022-03-08

Lyssna på podden här.

I samarbete med Svenska Lottakåren producerar Folk och Försvar ett podcastavsnitt där vi diskuterar försvarsviljan med ett särskilt fokus på gruppen unga kvinnor.

Avsnittet tar avstamp i de studier som Ungdomsbarometern gjort om unga kvinnors försvarsvilja på uppdrag av SLK. Studierna ger en inblick i de uppfattningar och kunskaper som unga kvinnor i åldersgruppen 15–17 har om demokrati, försvar och om de egna möjligheterna att vara en del av totalförsvaret. Maria Öst, kommunikatör på Svenska Lottakåren, och Jessica Åkerström, analyschef på Ungdomsbarometern, berättar om hur studierna gått till, vad som varit syftet med att genomföra dem och vad resultaten kan säga om unga kvinnors försvarsvilja.

I avsnittet deltar även Louise Olsson som är forskningschef vid PRIO (Peace Research Institute Oslo) och expert på agendan för kvinnor, fred och säkerhet.  Louise har bland annat gjort en studie för Försvarsmakten där hon tittat på jämställdheten i totalförsvaret. Vi pratar om resultaten av studien, den svenska försvarsviljan och hur FN resolutionerna för kvinnor, fred och säkerhet kan appliceras i en svensk kontext.

När vi talar om ungas möjligheter att bidra till totalförsvaret så går förmodligen mångas tankar i första hand till mönstring och värnplikt. Samtidigt är det lätt att glömma bort att många unga också bidrar till att öka samhällets robusthet och motståndskraft genom sitt engagemang i civilsamhället. I ett avslutande panelssamtal diskuterar representanter från Pliktrådet och LSU ungas inställning till och delaktighet i totalförsvaret samt ungas möjligheter att påverka i frågor som rör försvar och säkerhet.

MEDVERKANDE

Maria Öst, kommunikatör på Svenska Lottakåren

Jessica Åkerström, analyschef på Ungdomsbarometern

Louise Olsson, forskningschef vid PRIO (Peace Research Institute Oslo)

Katja Holböll, LSU:s talesperson för unga, fred och säkerhetsagendan

Sven Blomberg, representant för Pliktrådet

***

Avsnittet är producerat av Henric Svenningsson. Jingeln är producerad av Die Hard Productions.

Upptäck fler kalenderhändelser