Tillbaka till sökning

Tillbaka
12
Oct

Följ med på #Ungsäk studieresa till Georgien!

2020-10-12, -

Obs! På grund av det osäkra omvärldsläget med anledning av covid-19-pandemin vill Folk och Försvar förtydliga att om resan skulle behöva ställas in så kommer deltagaravgiften att återbetalas. Deltagaravgiften kommer dock inte att återbetalas till antagna deltagare som själva väljer att inte delta om resan blir av som planerat. Mer information följer nedan.

 

PROGRAM

Folk och försvars Ungsäk studieresor syftar till att ge våra unga deltagare breda perspektiv och kompletterande narrativ samt att besöka intressanta nyckelaktörer. Våra studieresor fokuserar på besökslandets försvars-och säkerhetspolitiska utveckling och landets relation till centrala internationella institutioner samt Sverige. Inom ramen för våra studieresor för Ungsäk tittar vi också särskilt på ungas situation i besökslandet samt diskuterar ungas möjligheter till inflytande.

Konflikten i och kring Georgien/Kaukasus anges ofta som en av anledningarna till det förändrade säkerhets- och försvarspolitiska inriktningen i Sverige och området är en viktig komponent för att förstå det politiska stormaktspelet som pågår mellan USA och Ryssland samt genom Nato. Som deltagare i studieresan kommer du få en ökad kunskap om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Georgien och Kaukasus, möta experter och beslutsfattare och träffa ungdomsorganisationer. Syftet är att öka förståelsen för hur det som ung är att leva i en konflikt samt hur situationen påverkar ungas förutsättningar för organisering och demokratiskt deltagande. Utkast till program presenteras i juni och det slutgiltiga programmet i september.

Vem kan söka?

Resan vänder sig till våra alumner i Försvars- och säkerhetsakademin samt till de som går akademin i år. Deltagandet är begränsat till 10 personer och det kommer att finnas en reservlista. För resevillkor, se nedan.

Viktiga datum

Du måste vara tillgänglig för en utbildningsdag den 3 april samt för studieresa mellan 12 och 16 oktober för att kunna delta. Studieresan kommer att vara över 5 vardagar (inklusive en introduktion i Stockholm inför resan)

Intresseanmälan

Notera att sista dagen för intresseanmälan är förlängd till söndagen den 29 mars samt att urvalet av deltagare sker löpande.

 

RESEVILLKOR VID FOLK OCH FÖRSVARS STUDIERESA TILL GEORGIEN

Inför resan

Tillsammans med Utrikesdepartementet anordnar Folk och Försvar en utbildningsdag den 3 april 2020 med fokus på svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Det är obligatoriskt att delta på utbildningsdagen för deltagare i studieresan.

Resan

Studieresan inleds med en introduktionsdag i Stockholm den 12 oktober och avslutas när vi åker från Georgien den 16 oktober. Studieresan kommer äga rum under någon av de två första veckorna i oktober och kommer vara 5 vardagar. Folk och Försvar ansvarar för att boka flygresa, men samtliga resenärer ansvarar själva för att medta nödvändiga resehandlingar och ha relevant försäkring. En förutsättning för att få delta på studieresan är att man är med på samtliga besök och aktiviteter under hela resan samt att det inte föreligger andra hinder för deltagande.

Efter resan

Deltagarna förväntas dela med sig av sina kunskaper i ett eget projekt efter resans slut. Detta kan till exempel bestå av att delta på eller arrangera ett seminarium, skriva en artikel eller producera en podcast.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 29 mars via anmälningslänken här eller i formuläret nedan. Observera att antagning sker löpande. Efter sista anmälningsdag kommer Folk och Försvar att meddela dig senast den 30 mars om du fått en plats eller reservplats på resan. Då behöver du omgående bekräfta ditt deltagande. När du bekräftar ditt deltagande godkänner du också våra resevillkor och anmälan blir då bindande.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 1000 kr och ska betalas senast den 28 maj. I kostnaden ingår resa, deltagaravgift, boende samt måltider under studieresan. Kostnaden faktureras enskild deltagare alternativt medlemsorganisation. Inga andra kostnader förutses i samband med resan för deltagarna.

Återbud

Vid återbud debiterar Folk och Försvar deltagaren anmälningsavgiften. Dessutom kan Folk och Försvar debitera deltagaren för de eventuella faktiska utlägg som Folk och Försvar har haft för deltagaren i samband med resan, i den mån vi inte har kunnat avboka dessa. Vid uppvisande av läkarintyg vid sjukdom debiteras deltagaren inga kostnader.

Pass och visum

Pass ska alltid medtas och måste vara giltigt i minst sex månader efter utresedatum. Visum krävs inte för personer med svenskt pass till Georgien.

Klädsel

Vid vissa besök rekommenderas motsvarande kostym. I övrigt ledig klädsel.

Övrigt

Vid ett eventuellt försämrat säkerhetsläge i det direkta närområdet förbehåller sig Folk och Försvar att, i samråd med Ambassaden i Tbilisi, ställa in eller ändra vissa delar av resan.

Upptäck fler kalenderhändelser