Tillbaka till föregående sida

Foto: FN/Manuel Elías
21
Apr

Din uppsats kan ta dig till Mellanöstern

2019-04-21 (kl. 00:00 - 00:00)
Mejla din uppsats

Hälften av världens befolkning är under 30 år och just åldersgruppen 18–29 år är ofta exkluderade från det politiska beslutsfattandet. Hur kan Sverige, andra länder samt internationella organisationer arbeta för att inkludera unga arbetet för fred och säkerhet?

Sedan FN:s Säkerhetsråd antog resolution 2250, den första resolutionen om unga, fred och säkerhet, har agendan utvecklats på lokal, nationell och global nivå. Under sommaren 2018 antogs en ny resolution under svenskt ledarskap i Säkerhetsrådet med ett fokus på ökad representation av unga och ett erkännande av civilsamhället och ungdomsorganisationer som aktörer för fred.

Unga, fred och säkerhetsagendan nämns allt mer frekvent i diskussioner om försvars- och säkerhetspolitiska frågor, men än så länge är det få som känner till agendan och därför kan bidra till implementeringen i Sverige och internationellt. Folk och Försvar tillsammans med Utrikespolitiska Förbundet Sverige kommer därför att uppmärksamma FN-resolutionerna genom en gemensam uppsatstävling under våren 2019.

Som medlem i en av Folk och Försvars medlemsorganisationer har du möjlighet att skicka in en uppsats med fokus på säkerhetsrådsresolutionerna 2250 och 2419 och ha chansen att vinna en plats på Folk och Försvars studieresa till Mellanöstern under hösten 2019! Du som deltar ska vara mellan 18 och 30 år gammal.

Delta i tävlingen genom att skriva om en av dessa två uppsatsfrågor:

  1. Hur kan/bör Sverige arbeta för att implementera säkerhetsrådsresolutionerna 2250 och 2419, om unga, fred och säkerhet, nationellt?
  1. Om FN:s säkerhetsråd i framtiden tar fram en ny resolution, vad bör denna resolution ta upp för att utveckla unga-, fred- och säkerhetsagendan ytterligare utöver resolution 2250 och 2419?

Uppsatsen bör vara mellan 3–5 sidor lång, (Times New Roman, 12 pt, 1,5 radavstånd) och skrivperioden kommer att pågå mellan den 1 mars-21 april. Skicka ditt bidrag till Elin Lilijenbladh med rubriken ”Uppsatstävling”.

Domare för tävlingen är Pål Wrange, professor i internationell rätt på Stockholms Universitet och med en lång erfarenhet av internationellt arbete och som rådgivare på Utrikesdepartementet.

Vinnaren av uppsatstävlingen kommer att utses under ett evenemang i Stockholm fredagen den 10 maj. Folk och Försvars och Utrikespolitiska förbundets evenemang kommer att bestå av ett seminarium med fokus på unga, fred och säkerhet följt av ett mingel.

VÅR VISION

Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ

Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

Upptäck fler kalenderhändelser