Tillbaka till föregående sida

Foto: Shaah Shahidh/Unsplash
Se seminariet här
22
Mar

Vad är ett ekonomiskt försvar 2024?

2024-03-22 (kl. 10:00 - 11:30)
Folk och Försvar, Linnégatan 14 Stockholm

Begreppet ekonomiskt försvar har den senaste tiden nämnts allt oftare i diskussionen om Sveriges totalförsvar. Under kalla kriget var ekonomiskt försvar en av de fyra grundpelarna i totalförsvaret (militärt försvar, civilt försvar, psykologiskt försvar och ekonomiskt försvar). Är ett ekonomiskt försvar samma sak som dagens försörjningsberedskap eller är det olika saker?

En fungerande ekonomi är grundläggande för att så väl samhället som individen ska kunna leva ett gott och fungerande liv. Handel, gemensamma beroenden och ekonomisk tillväxt har varit synonymt med utveckling, fred och välstånd.

Grundtankar för stärkt säkerhet och beredskap har traditionellt i stället varit autonomi och egen rådighet över resurser och verksamhet. De senaste årens kriser har visat sårbarheterna i de globala värdekedjorna och just-in-time samhället sägs behöva avvecklas till förmån för lagerhållning och ökade marginaler. Detta är beredskapsåtgärder som initialt kan upplevas motsträviga om målet är effektivitet och ekonomiskt tillväxt, men samtidigt ökar insikten om att ekonomisk tillväxt också är beroende av att försörjningskedjor och infrastruktur faktiskt kan skyddas.

Vad innebär ett ekonomiskt försvar i dagens globaliserade och marknadsliberala samhälle? Ordet försvar betyder att vi ska försvara oss mot något, vad har motståndaren för förmågor som vi behöver försvara oss mot? Hur kan Sverige och EU minska kritiska eller riskfyllda beroenden i en alltmer konfliktfylld och polariserad värld och vilka strategiska avvägningar behöver vi göra?

Program

Moderator: Lotta Lundmark, programansvarig Folk och Försvar

10:00 Inledning
Lotta Lundmark, programansvarig Folk och Försvar

Ekonomiskt försvar: gamla och nya vägval
Jenny Ingemarsdotter, förste forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI

Autonomi och beredskap: Två sidor av samma mynt?
Björn Fägersten, VD för analysföretaget Politea och Seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet

Rysk ekonomi i krig
Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet, Handelshögskolan Stockholm

Krig och tillväxt: en omöjlig ekvation?
Jyry Hokkanen, statistikchef, Riksbanken

Kommentarer
Daniel Suhonen, verksamhetschef, Katalys
Anna Rennéus Guthrie, chef, Frivärld

11:30 Seminariet avslutas

Vid vissa programpunkter kommer det finnas möjlighet för publikfrågor. Du kan på förhand mejla din fråga till lotta.lundmark@folkochforsvar.se. Dessa kommer att tas upp i mån av tid.

Seminariet kommer gå att följa live online eller i efterhand via den här sidan eller direkt på vår Youtube-kanal.

Anmäl dig nedan om du vill delta fysiskt på plats.

Upptäck fler kalenderhändelser