Tillbaka till föregående sida

Foto: Government of Japan, commons.wikimedia.org/wiki/File:Fumio_Kishida_attended_the_2022_Madrid_Summit_(4).jpg
Se seminariet här
22
Sep

Vad innebär det att vara Natoallierad?

2022-09-22 (kl. 17:30 - 18:30)
Linnégatan 14, Stockholm & Youtube

Beslutet att ansöka om Natomedlemskap är ett historiskt skifte för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Sverige har sedan mitten på 1990-talet varit ett nära partnerland till Nato men det är stora skillnader mellan att vara en partner till alliansen och att vara en formell del av den som medlem.

Som Natomedlem förbinds Sverige till att fullfölja alla åtaganden i enlighet med artiklarna i Washingtonfördraget, vilket är alliansens grunddokument. Det skarpaste av dessa åtaganden finns i artikel 5 som är mekanismen för kollektivt försvar inom alliansen. Men det är också viktigt att uppmärksamma vilka andra åtaganden som kommer med ett Natomedlemskap.

Efter att ha blivit en fullvärdig medlem i alliansen så kommer Sverige att ha fullt tillträde till olika besluts- och beredningsorgan i Nato. Det innebär nya möjligheter för att främja svenska säkerhetspolitiska intressen men också skyldigheter gentemot övriga medlemmar i alliansen. Det gäller exempelvis rörande kärnvapnens roll i Natos koncept och doktriner.

Samtidigt som Sverige har erfarenheter att jobba när aNato som partner kommer medlemskap att kräva en omprogrammering av vår strategiska kultur och identitet, liksom förändringar i befintliga organisationer, strukturer och arbetssätt. Därtill kommer Natomedlemskap också göra anspråk på personella resurser, inte minst för Försvarsmakten.

För att försöka klargöra vad det innebär att vara Natoallierad bjuder Folk och Försvar in till ett seminarium för att få perspektiv på frågor såsom: “Hur utvidgar respektive begränsar statusen som allierad vår utrikespolitiska handlingsfrihet?” “Vilka nya begrepp och koncept måste vi lära oss som Natomedlem?” “Hur kan vi främja våra intressen inom Nato?”

Dessa och andra relaterade frågor kommer diskuteras under seminariet.

Program

17:30 Introduktion

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, Folk och Försvar

17:35 Diskussions- och frågestund

Veronika Wand-Danielsson, chef för Amerikaenheten, Utrikesdepartementet

Michael Claesson, insatschef, Försvarsmakten

Susanna Kierkegaard, ledarskribent, Aftonbladet

18:30 Seminariet avslutas

Anmälan till att delta fysiskt på seminariet.

Anmälan att följa seminariet online.

Upptäck fler kalenderhändelser