Tillbaka till föregående sida

Foto: Sebastiano Piazzi/Unsplash
Följ seminariet här
2
Dec

Vad kan vi vänta inför det svenska ordförandeskapet i EU?

2022-12-02 (kl. 14:00 - 15:30)
Folk och Försvar, Linnégatan 14, Stockholm

Anmälan är nu stängd för att följa seminariet på plats. Följ gärna seminariet live via Folk och Försvars hemsida. 

Om bara några veckor kommer Sverige överta det roterande ordförandeskapet för Europeiska unionens råd, även kallat EU:s ministerråd. Ordförandeskapet innebär att Sverige från och med 1 januari 2023 representerar EU:s medlemsstater i förhandlingar med kommissionen och Europaparlamentet och får en viktig uppgift att ena medlemsländernas ståndpunkter. Sverige kommer även leda omkring 2000 möten under våren och den nytillträdda regeringen kommer i samråd med riksdagen ha möjlighet att lyfta fram Sveriges politiska prioriteringar.

Ordförandeskapet sker under en orolig tid där flera kriser avlöser varandra. Under de senaste åren har pandemin, kriget i Ukraina och klimatkrisens påtagliga konsekvenser inneburit att EU i allt större utsträckning behöver anpassa sin ordinarie agenda för att möta externa händelser och kriser.

Som ordförandeland finns det begränsade möjligheter att forma EU:s lagstiftningsagenda. Trots det förväntas Sverige driva förhandlingar inom flera sakområden, nå enighet bland medlemsländerna och ha beredskap för de kriser som tornar upp sig på himlen.

Mot denna bakgrund arrangerar Folk och Försvar ett seminarium för att diskutera Sveriges stundande EU-ordförandeskap. Hur kan Sverige bidra till att flera långsiktiga frågor slutförhandlas i ministerrådet samtidigt som ordförandeskapet med stor sannolikhet kommer påverkas av det svåra geopolitiska läget med ett fortsatt krig i Ukraina och flera komplexa säkerhetsutmaningar?

Under seminariet kommer vi särskilt rikta blicken mot tre aktuella EU-politiska frågor med stora implikationer för svensk och europeisk säkerhet: den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken, EU:s klimat- och miljöpolitik samt den framtida beredskapen mot gränsöverskridande hälsohot genom EU:s hälsounion. Vi kommer att höra flera anföranden från sakkunniga experter följt av politiska perspektiv från ledamöter i riksdagens EU-nämnd. EU-minister Jessika Roswall inleder seminariet med ett anförande om regeringens övergripande prioriteringar inför ordförandeskapet.

Varmt välkomna!

PROGRAM

Kaffe och fika serveras från kl. 13:30

14:00 Inledning
Hanna Waerland-Fager, programansvarig för globala säkerhetstrender, Folk och Försvar

14:05 Sveriges prioriteringar under ordförandeskapet i EU
Jessika Roswall, Sveriges EU-minister

14:20 EU-gemensamma försvars- och säkerhetspolitik 
Ditte Egnell, biträdande enhetschef för enheten för europeisk säkerhetspolitik, Utrikesdepartementet

14:35 Den gröna given – energiomställning och vägen mot klimatneutralitet 2050
Gunilla Reischl, seniorforskare och programchef för Global politik och säkerhet, Utrikespolitiska institutet

14:50 EU:s hälsounion – beredskap inför framtida pandemier och globala hälsohot
Louise Bengtsson, senior forskare, SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier)

15:05 Panelsamtal: Politiska perspektiv från riksdagens EU-nämnd
Hans Wallmark, riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i EU-nämnden
Martin Kinnunen, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och ledamot i EU-nämnden
Markus Selin, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och suppleant i EU-nämnden och försvarsutskottet

15:30 Seminariet avslutas

 

Upptäck fler kalenderhändelser