Tillbaka till föregående sida

Foto: Faisal/Unsplash
Se seminariet
15
Apr

Värdlandsavtal med Nato - vad betyder det?

2016-04-15 (kl. 09:00 - 10:30)
Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (Entréplan), Stockholm

Sverige undertecknade i september 2014 ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, s.k. Host Nation Support (HNS). Avtalet förutsätter vissa lagändringar som kräver beslut av Riksdagen innan det kan träda i kraft. Detta förväntas ske i juni i år.

Syftet med avtalet är att kunna lämna effektivt stöd för militär verksamhet på det egna territoriet i samband med övningar, krishanteringsinsatser eller andra insatser. Regeringen ser en stor poäng i att öka förmågan att ge och ta emot militärt stöd i linje med den solidariska säkerhetspolitiken och dessutom att det förenklar övningssamarbetet.

På vilket sätt ändrar värdlandsavtalet vår relation till Nato? Vad innebär det för det militära försvaret och hur påverkar det arbetet med civilt försvar? Välkommen till ett seminarium för att reda ut och diskutera det aktuella HNS-avtalet.

PROGRAM

Moderator Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och Försvar

09:00 Välkomstord
Lena Bartholdson, Folk och Försvar

09:05 Betydelsen av värdlandsstödet
Försvarsminister Peter Hultqvist

09:25 Reflektioner och medskick
Anna Ek, ordförande, Svenska freds
Johan Eellend, säkerhetspolitisk analytiker, FOI
Katarina Tracz, chef Frivärld

10:05 Diskussion
Allan Widman (L), ordförande försvarsutskottet
Stig Henriksson (V), ledamot utrikesutskottet

10:30 Seminariet slut

Upptäck fler kalenderhändelser