Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Se seminariet
6
Jul

Vårt digitaliserade samhälle – hur sårbara är vi?

2016-07-06 (kl. 11:00 - 12:15)
Säkerhetspaviljongen, Tavernatältet, Wisby strand, Strandvägen 4, Visby

Det uppkopplade samhället medför möjligheter, men även komplexa säkerhetshot. Kontinuerliga it-attacker, dataintrång och påverkansförsök utmanar samhällsfunktioner och hotar det öppna samhället. Vilka står bakom brotten? Hur ska detta mötas inom och i samverkan mellan det offentliga och privata?

PROGRAM

Moderator Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och Försvar

11:00 Inledning
Lena Bartholdson, Folk och Försvar
Annika Brändström, VD, Stöldskyddsföreningen

11:05 Det uppkopplade samhället: hur påverkar det oss?
Karin Pettersson, politisk chefsredaktör, Aftonbladet
Alexandra Ivanov, ledarskribent, Svenska Dagbladet

11:20 Sårbarhet, konsekvenser och beredskap
Patrik Fältström, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen, Netnod
Björn Andersson, verksamhetsspecialist, Nationellt IT-brottscentrum
Åke Holmgren, chef enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet, MSB
Annica Bergman, chef nätverksavdelningen, PTS

11:55 Hur säkerställer vi tilltro till den digitaliserade framtiden?
Åsa Lindestam (S), vice ordförande försvarutskottet
Daniel Bäckström (C), ledamot försvarsutskottet

12:15 Seminariet avslutas

Seminariet arrangeras tillsammans med Stöldskyddsföreningen.

Upptäck fler kalenderhändelser