Tillbaka till föregående sida

Foto: Staff Sgt. Mackenzie Mendez
Se seminariet
29
Mar

Västlig militär förmåga i Norra Europa

2021-03-29 (kl. 13:00 - 14:30)

För andra gången publicerar Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) en rapport om västlig militär förmåga. Det är en omfattande rapport som analyserar den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen inom västerländska allianser, samarbeten och enskilda stater. Den har ett särskilt fokus på aktuell militär förmåga och möjligheterna att hantera ett konfliktscenario i Norra Europa.

Sedan den ryska aggressionen mot Ukraina har Nato, EU, och västerländska stater skiftat sina försvarspolitiska prioriteringar från krishanteringsoperationer i platser såsom Afghanistan till att hantera en högintensiv konflikt mot en kvalificerad motståndare i det europeiska närområdet. Det finns många frågor att adressera för att få ett helhetsgrepp om den här utvecklingen.

Hur viktig och stark är den politiska solidariteten inom Nato och EU? Vilka gemensamma åtgärder har Nato vidtagit för att stärka det kollektiva försvaret? Hur står sig västsidans militära förmåga i jämförelse med Ryssland, vad gäller doktrin och styrkor? Hur ser det ut i olika konfliktsituationer mellan Nato/EU och Ryssland? Vad är den nationella förmågeutvecklingen hos enskilda stater såsom Storbritannien, Tyskland och Frankrike? Hur ser tillväxten av västerländsk militär förmåga ut på sikt?

Dessa och andra frågor relevanta för rapporten kommer att diskuteras när Folk och Försvar bjuder in till ett seminarium där forskare från FOI kommer att presentera rapporten om västlig militär förmåga. Deras analyser kommer även kommenteras av externa experter. Seminariet görs i samarbete mellan Folk och Försvar och FOI.

 

Program

13:00 Inledning 

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, Folk och Försvar

13:05 Hur är västs sammanhållning i dagens säkerhetspolitiska landskap?

Eva Hagström Frisell, forskare, FOI

13:30 Nato – starkt eller hjärndött?

Robert Dalsjö, forskare, FOI

13:55 Hur är den militära balansen i Norra Europa? 

Krister Pallin, forskare, FOI

14:20 Paneldiskussion/frågor

Håkon Lunde Saxi, associerad professor, Norska försvarshögskolan

Linnea Hylén, ledarskribent, Södermanlands Nyheter

14:30 Seminariet slutar

Du hittar hela rapporten här.

Upptäck fler kalenderhändelser