Ansök till Försvars- och Säkerhetsakademin 2024

Ansökan till Försvars- och säkerhetsakademin 2024 är nu öppen. Sista anmälningsdag är söndagen den 3 december.

Observera att samtliga sex utbildningsträffar är obligatoriska och att utbildningen inkluderar en skriftlig inlämningsuppgift.

 

Ansök till Försvars- och säkerhetsakademin 2024

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Ett av våra urvalskriterier är aktivt engagemang inom en eller flera av Folk och Försvars medlemsorganisationer. Vårt officiella krav är däremot endast medlemskap i en medlemsorganisation vilket innebär att du kan ansöka till FOSA-akademin även om du inte har ett nuvarande förtroendeuppdrag inom den medlemsorganisation. Om du inte är aktiv i en medlemsorganisation bör du däremot tydligt uppvisa engagemang inom civilsamhälle eller politik samt engagemang/intresse för försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
  • Exempelvis: Medlem, ordförande, styrelseledamot, anställd vid organisationens kansli osv.
  • Vi förbehåller oss rätten att kontakta dina avgivna referenser i samband med att vi går igenom inkomna ansökningar till Försvars- och säkerhetsakademin under december månad 2023.
  • Max filstorlek: 1 MB.
  • Max filstorlek: 1 MB.