Säkerhetspolitisk grundkurs

Har du ett intresse för frågor som rör svensk och internationell säkerhet och vill lära dig mer om frågor som rör försvars- och säkerhetspolitik, samt samhällets krisberedskap?

Om utbildningen

Det säkerhetspolitiska läget runt om i världen, inklusive Sveriges närområde, har under flera år försämrats. Politiska spänningar blir allt tydligare, gamla konflikter blossar upp på flera platser runt om i världen och vår vardag och omvärld har förändrats dramatiskt till följd av pandemier och krig. Samtidigt hör vi idag fler offentliga diskussioner och debatter om säkerhetspolitik i Sverige och världen, alltifrån klimatförändringarnas konsekvenser och säkerhetspolitiska stormaktsspel till Sveriges försvar och samhällets sårbarhet i den digitala eran. Mot denna bakgrund växer efterfrågan på en levande diskussion om förutsättningar och utmaningar för vår nutida och framtida säkerhet. Med en vision att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet i vår omvärld vill Folk och Försvar därför bjuda in till en heldagsutbildning med fokus på säkerhetspolitik.

Säkerhetspolitisk Grundkurs är en heldagsutbildning där du som deltagare får lyssna på föredrag, delta i workshopdiskussioner och träffa andra unga som har ett engagemang för frågorna, eller som i framtiden vill arbeta inom det försvars- och säkerhetspolitiska fältet. I egenskap av oberoende arena strävar Folk och Försvar efter mötet mellan olika perspektiv och kontrasterande röster. Utbildningens deltagare kommer därför ha bakgrund från olika organisationer, exempelvis från politiskt obundna organisationer eller olika partipolitiska ungdoms- och studentförbund. Grundläggande för dagen är även en mångfald i talare, frågeställningar och problemformuleringar för att skapa en bred bild av säkerhetspolitiken.

 

Dagen består av:

 • Korta utbildningspass med en introduktion till säkerhetspolitik, globala säkerhetstrender, försvarspolitik och civil beredskap.
 • Föredrag av framträdande personer från det säkerhets- och försvarspolitiska fältet (talarnas namn kommer att annonseras närmare inpå respektive utbildningstillfälle).
 • Scenariobaserad övning/workshop med fokus på diskussion, diplomati och politiska lösningar.

 

Utbildningen är kostnadsfri och Folk och Försvar står för alla kostnader under dagen, inklusive resor till och från Stockholm och boende vid behov för de deltagare som bor på andra orter. Antalet deltagare som blir antagna till en utbildningsdag är runt 25 personer.

 

Kvalifikationer  

Vi söker dig som är:

 • Medlem i en av våra 113 medlemsorganisationer (se lista)
 • Mellan 18–25 år
 • Intresserad av försvars- och säkerhetspolitik.

Du behöver inte ha flera års organisationserfarenhet i bagaget eller utvecklade kunskaper inom området för att ansöka om en utbildningsplats.

Syfte

Målet med utbildningsdagen är att du som deltagare får med dig värdefulla kunskaper och verktyg för ett framtida engagemang inom frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällets krisberedskap. I slutet av dagen har du fått:

 • En grundkurs i svensk säkerhetspolitik, däribland i relation till länder i konflikt och säkerhetspolitiska samarbeten som EU, FN och Nato.
 • En ökad förståelse om Sveriges totalförsvar och den svenska säkerhetsstrategin.
 • Ett breddat kontaktnät av engagerade personer inom politiska ungdoms- och studentförbund eller politiskt- och religiöst obundna civilsamhällesorganisationer.
 • Kunskap om säkerhetspolitiska utmaningar, både i Sverige och internationellt.
 • En introduktion till Folk och Försvars verksamhet.
 • Kunskap om hur man kan lära sig mer om frågorna, och på vilka sätt man kan engagera sig framöver.

Ansökan

Vårens utbildningstillfällen 2024:

 • 1 mars
 • 12 april

Ansökan till utbildningstillfället den 12 april är stängd.

Adress:

Linnégatan 14, Stockholm, Sverige

 

 

Kontaktperson

För mer information, vänligen kontakta:

Niki Scharp Brilly

niki.scharp@folkochforsvar.se

070-090 05 19

 

FAQ

Vad kostar det att gå utbildningen?

Utbildningen är helt kostnadsfri.

Vem kan bli antagen till utbildningen?

Du behöver vara mellan 18-25 år och medlem i en av Folk och Försvars medlemsorganisationer (se lista).

Vilka förkunskaper krävs för att delta i utbildningen?

Det behövs inga förkunskaper för att delta i utbildningen. Målet med utbildningen är att introducera deltagarna till området säkerhetspolitik samt att väcka ett intresse kring säkerhetspolitik som kan leda till vidare engagemang inom området.

När öppnar ansökan till utbildningen?

Ansökan till respektive utbildningstillfälle öppnar senast en månad innan utbildningstillfället.

Du kanske är intresserad av följande material

Artiklar

Försvars- och säkerhetsakademin: Framtiden är här

Artiklar

Försvars- och säkerhetsakademin: Internationellt samarbete i en ny tid

Artiklar

Folk och Försvar ger ut boken “Vägval – Framtiden för svensk säkerhet”