Kontakt

Hör gärna av dig om du har några frågor eller åsikter om vår verksamhet.

Du når oss enklast genom att kontakta den du söker direkt. Annars kan du nå oss på vår mail nedan.

info@folkochforsvar.se

Har du en fråga?

Maud Holma von Heijne

Maud Holma von Heijne leder Folk och Försvars arbete.

Zebulon Carlander

Programansvarig säkerhetspolitik

073-624 60 06
zebulon.carlander@folkochforsvar.se

Zebulon arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för säkerhetspolitik.

Elvira Erlands

Elvira ansvarar för Folk och Försvars utbildning Säkerhetspolitisk grundkurs.

Jennie Ivarsson

Jennie ansvarar för Folk och Försvars utbildningar mot högskolor och universitet.

Daniel Kjellén

Programansvarig totalförsvar och krisberedskap

073-923 02 23
daniel.kjellen@folkochforsvar.se

Daniel arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars programverksamhet och är ansvarig för totalförsvar och krisberedskap.

Henric Svenningsson

Vikarierande
programansvarig försvarspolitik

072-369 73 30
henric.svenningsson@folkochforsvar.se

Henric arbetar som vikarierande programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för försvarspolitik.

Hanna Tuvelius

Stabssamordnare och vikarierande projektledare för Rikskonferensen.

072-188 84 51
hanna.tuvelius@folkochforsvar.se

Hanna projektleder Rikskonferensen 2022 och bistår utbildnings- och programverksamheten samt generalsekreteraren.

Hanna Waerland-Fager

Projektledare och programansvarig globala säkerhetstrender

070-733 07 52
hanna.waerland-fager@folkochforsvar.se

Hanna arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars programverksamhet och är ansvarig för globala säkerhetstrender.

Sebastian Willstedt

Sebastian ansvarar för Folk och Försvars utbildningar mot gymnasieskolor.

Maja Winberg

Kommunikatör och projektledare

070-896 42 82
maja.winberg@folkochforsvar.se

Maja ansvarar för Folk och Försvars externa kommunikation och bistår utbildningsverksamheten.

Linda Essby

Projektledare för försvars- och säkerhetsakademin (FOSA) samt programansvarig unga, fred, säkerhet och försvar

linda.essby@folkochforsvar.se

 

 

Linda arbetar som projektledare för Folk och Försvars spetsutbildning försvars- och säkerhetsakademin  (FOSA) och som som programansvarig inom Folk och Försvars seminarieverksamhet, där Linda är ansvarig för unga, fred, säkerhet och försvar.

Karin Abbor-Svensson

Stabschef

Föräldraledig

Karin ansvarar för utbildnings- och programverksamheten och bistår generalsekreteraren.

David Bruhn

Programansvarig försvarspolitik

Tjänstledig

David arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för försvarspolitik.

Besöksadress

Linnégatan 14
114 47 Stockholm