Kontakt

Hör gärna av dig om du har några frågor eller åsikter om vår verksamhet.

Du når oss enklast genom att kontakta den du söker direkt. Annars kan du nå oss på vår mail nedan.

info@folkochforsvar.se

Har du en fråga?

Maud Holma von Heijne

Maud Holma von Heijne leder Folk och Försvars arbete.

Karin Abbor-Svensson

Karin ansvarar för utbildnings- och programverksamheten och bistår generalsekreteraren.

David Bruhn

Programansvarig försvarspolitik

076-812 53 84
david.bruhn@folkochforsvar.se

David arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för försvarspolitik.

Zebulon Carlander

Programansvarig säkerhetspolitik

073-624 60 06
zebulon.carlander@folkochforsvar.se

Zebulon arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för säkerhetspolitik.

Elvira Erlands

Elvira ansvarar för Folk och Försvars utbildning Säkerhetspolitisk grundkurs.

Linda Essby

Projektledare Försvars- & säkerhetsakademin och programansvarig unga, fred, säkerhet och försvar

073-359 09 89
linda.essby@folkochforsvar.se

Linda arbetar som projektledare för Folk och Försvars spetsutbildning FOSA och programansvarig för området unga, fred, säkerhet och försvar.

Jennie Ivarsson

Jennie ansvarar för Folk och Försvars utbildningar mot högskolor och universitet.

Daniel Kjellén

Programansvarig totalförsvar och krisberedskap

073-923 02 23
daniel.kjellen@folkochforsvar.se

Daniel arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars programverksamhet och är ansvarig för totalförsvar och krisberedskap.

Linnéa Ljungar

Linnéa praktiserar på Folk och Försvar höstterminen 2022. Hon gör det inom ramen för den Politicies kandidatexamen hon precis erhållit från Lunds universitet.

Hanna Waerland-Fager

Projektledare och programansvarig globala säkerhetstrender

070-733 07 52
hanna.waerland-fager@folkochforsvar.se

Hanna arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars programverksamhet och är ansvarig för globala säkerhetstrender.

Sebastian Willstedt

Sebastian ansvarar för Folk och Försvars utbildningar mot gymnasieskolor.

Maja Winberg

Kommunikatör och projektledare

070-896 42 82
maja.winberg@folkochforsvar.se

Maja ansvarar för Folk och Försvars externa kommunikation och bistår utbildningsverksamheten.

Besöksadress

Linnégatan 14
114 47 Stockholm