Kontakt

Hör gärna av dig om du har några frågor eller åsikter om vår verksamhet.

Du når oss enklast genom att kontakta den du söker direkt. Annars kan du nå oss på vår mail nedan.

info@folkochforsvar.se

Har du en fråga?

Maud Holma von Heijne

Maud Holma von Heijne leder Folk och Försvars arbete.

Karin Abbor-Svensson

Karin ansvarar för utbildnings- och programverksamheten och bistår generalsekreteraren.

Kommunikatör och projektledare

072-188 84 51
amandah.andersson@folkochforsvar.se

Amandah är ansvarig för Folk och Försvars externa kommunikation och bistår i arbetet med utbildningar mot universitet och högskola.

David Bruhn

Programansvarig försvarspolitik

076-812 53 84
david.bruhn@folkochforsvar.se

David arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för försvarspolitik.

Zebulon Carlander

Programansvarig säkerhetspolitik

073-624 60 06
zebulon.carlander@folkochforsvar.se

Zebulon arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för säkerhetspolitik.

Daniel Kjellén

Programansvarig totalförsvar och krisberedskap

073-92 30 223
daniel.kjellen@folkochforsvar.se

Daniel arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars programverksamhet och är ansvarig för totalförsvar och krisberedskap.

Mårten Malmberg

Mårten är ansvarig för Folk och Försvars utbildningar mot universitet och högskola.

Hanna Waerland-Fager

Utbildningsansvarig och Programansvarig Unga, fred, säkerhet och försvar

070-733 07 52
hanna.waerland-fager@folkochforsvar.se

Hanna arbetar med Försvars- och säkerhetsakademin samt med seminarieverksamhet inom det säkerhetspolitiska nätverket #UNGSÄK.

Sebastian Willstedt

Sebastian ansvarar för Folk och Försvars utbildningar mot gymnasieskolor.

Besöksadress

Linnégatan 14
114 47 Stockholm