Kontakt

Hör gärna av dig om du har några frågor eller åsikter om vår verksamhet.

Du når oss enklast genom att kontakta den du söker direkt. Annars kan du nå oss på växelnummer och mail nedan.

08-588 824 90
info@folkochforsvar.se

Har du en fråga?

Maud Holma von Heijne

Maud Holma von Heijne leder Folk och Försvars arbete.

Karin Abbor-Svensson

Karin ansvarar för utbildnings- och programverksamheten och bistår generalsekreteraren.

Rebecka André

Rebecka arbetar inom Folk och Försvars utbildningsverksamhet, där hon ansvarar för den säkerhetspolitiska scenarioutbildningen Minister för en dag.

David Bruhn

Programansvarig försvarspolitik

david.bruhn@folkochforsvar.se

David är föräldraledig från Folk och Försvar. För frågor om verksamheten kring försvarspolitik, vänligen kontakta Zebulon Carlander.

Zebulon Carlander

Programansvarig försvarspolitik, vikarie

076-812 53 84
zebulon.carlander@folkochforsvar.se

Zebulon arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars programverksamhet och är ansvarig för försvarspolitik.

Maja Johnsson

Maja ansvarar för Folk och Försvars kommunikation.

Daniel Kjellén

Programansvarig totalförsvar och krisberedskap

073-92 30 223
daniel.kjellen@folkochforsvar.se

Daniel arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars programverksamhet och är ansvarig för totalförsvar och krisberedskap.

Elin Lilijenbladh

Utbildningsansvarig och Programansvarig unga, fred säkerhet och försvar

070-733 07 52
elin.lilijenbladh@folkochforsvar.se

Elin arbetar med Försvars och säkerhetsakademin samt med seminarieverksamhet inom det säkerhetspolitiska nätverket #ungsäk.

Mårten Malmberg

Mårten är ansvarig för Folk och Försvars utbildningar mot universitet och högskola.

Hanna Tuvelius

Projektanställd programansvarig

072-188 84 50
hanna.tuvelius@folkochforsvar.se

Hanna arbetar som projektanställd programansvarig inom Folk och Försvars seminarieverksamhet.

Andrea Wahlberg

Programansvarig säkerhetspolitik

073-624 60 06
andrea.wahlberg@folkochforsvar.se

Andrea arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för säkerhetspolitik.

Besöksadress

Linnégatan 14
Stockholm 114 47