Kontakt

Hör gärna av dig om du har några frågor eller åsikter om vår verksamhet.

Du når oss enklast genom att kontakta den du söker direkt. Annars kan du nå oss på vår mail nedan.

info@folkochforsvar.se

Har du en fråga?

Maud Holma von Heijne

Maud Holma von Heijne leder Folk och Försvars arbete.

David Bruhn

Programansvarig försvarspolitik

076-812 53 84
david.bruhn@folkochforsvar.se

David arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för försvarspolitik.

Zebulon Carlander

Programansvarig säkerhetspolitik

073-624 60 06
zebulon.carlander@folkochforsvar.se

Zebulon arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för säkerhetspolitik.

Jennie Ivarsson

Jennie ansvarar för Folk och Försvars utbildningar mot högskolor och universitet.

Daniel Kjellén

Programansvarig totalförsvar och krisberedskap

073-923 02 23
daniel.kjellen@folkochforsvar.se

Daniel arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars programverksamhet och är ansvarig för totalförsvar och krisberedskap.

Henric Svenningsson

Vikariendera programansvarig försvarspolitik

072-369 73 30
henric.svenningsson@folkochforsvar.se

Henric arbetar som vikarierande programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för försvarspolitik.

Hanna Tuvelius

Stabssamordnare och vikarierande projektledare för Rikskonferensen.

072-188 84 51
hanna.tuvelius@folkochforsvar.se

Hanna projektleder Rikskonferensen 2022 och bistår utbildnings- och programverksamheten samt generalsekreteraren.

Hanna Waerland-Fager

Utbildningsansvarig och Programansvarig Unga, fred, säkerhet och försvar

070-733 07 52
hanna.waerland-fager@folkochforsvar.se

Hanna arbetar med Försvars- och säkerhetsakademin samt med seminarieverksamhet inom det säkerhetspolitiska nätverket #UNGSÄK.

Sebastian Willstedt

Sebastian ansvarar för Folk och Försvars utbildningar mot gymnasieskolor.

Maja Winberg

Kommunikatör och projektledare

070-896 42 82
maja.winberg@folkochforsvar.se

Maja ansvarar för Folk och Försvars externa kommunikation och bistår utbildningsverksamheten.

Karin Abbor-Svensson

Stabschef

Föräldraledig

Karin ansvarar för utbildnings- och programverksamheten och bistår generalsekreteraren.

Besöksadress

Linnégatan 14
114 47 Stockholm