Kontakt

Hör gärna av dig om du har några frågor eller åsikter om vår verksamhet.

Du når oss enklast genom att kontakta den du söker direkt. Annars kan du nå oss på växelnummer och mail nedan.

08-588 824 90
info@folkochforsvar.se

Har du en fråga?

Maud Holma von Heijne

Maud Holma von Heijne leder Folk och Försvars arbete.

Karin Abbor-Svensson

Karin Abbor-Svensson ansvarar för utbildnings- och programverksamheten och bistår generalsekreteraren.

Rebecka André

Rebecka André arbetar inom Folk och Försvars utbildningsverksamhet, där hon ansvarar för den säkerhetspolitiska scenarioutbildningen Minister för en dag.

David Bruhn

Programansvarig försvarspolitik

076-812 53 84
david.bruhn@folkochforsvar.se

David Bruhn arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars programverksamhet och är ansvarig för försvarspolitik.

Maja Johnsson

Maja ansvarar för Folk och Försvars kommunikation.

Elin Lilijenbladh

Elin arbetar med Försvars och säkerhetsakademin samt med seminarieverksamhet inom det säkerhetspolitiska nätverket #ungsäk.

Mårten Malmberg

Mårten är ansvarig för Folk och Försvars utbildningar mot universitet och högskola.

Andrea Wahlberg

Programansvarig säkerhetspolitik

073-624 60 06
andrea.wahlberg@folkochforsvar.se

Andrea arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för säkerhetspolitik.

Besöksadress

Lilla Nygatan 14
111 28 Stockholm

Postadress

Box 2284
103 17 Stockholm