Kontakt

Hör gärna av dig om du har några frågor eller åsikter om vår verksamhet.

Du når oss enklast genom att kontakta den du söker direkt. Annars når du oss via vår mail nedan.

info@folkochforsvar.se

Har du en fråga?

Maud Holma von Heijne

Maud Holma von Heijne leder Folk och Försvars arbete.

Karin Abbor-Svensson

Karin ansvarar för utbildnings- och programverksamheten och bistår generalsekreteraren.

David Bruhn

Programansvarig försvarspolitik

076-812 53 84
david.bruhn@folkochforsvar.se

David arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för försvarspolitik.

Elvira Erlands

Elvira ansvarar för Folk och Försvars utbildning Säkerhetspolitisk grundkurs.

Jennie Ivarsson

Jennie ansvarar för Folk och Försvars utbildningar mot högskolor och universitet.

Linnéa Ljungar

Projektledare Försvars- och säkerhetsakademin (FOSA) och programansvarig unga, fred och säkerhet

076-860 90 94
linnea.ljungar@folkochforsvar.se

Linnéa ansvarar för Folk och Försvars spetsutbildning, FOSA, och är programansvarig för området unga, fred och säkerhet.

Lotta Lundmark

Programansvarig krisberedskap och civilt försvar

073-923 02 23
lotta.lundmark@folkochforsvar.se

Lotta arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars seminarieverksamhet och är ansvarig för krisberedskap och civilt försvar.

Hanna Waerland-Fager

Projektledare och programansvarig globala säkerhetstrender

070-733 07 52
hanna.waerland-fager@folkochforsvar.se

Hanna arbetar som programansvarig och projektledare inom Folk och Försvars programverksamhet och är ansvarig för globala säkerhetstrender.

Sebastian Willstedt

Sebastian ansvarar för Folk och Försvars utbildningar mot gymnasieskolor.

Maja Winberg

Kommunikatör och projektledare

070-896 42 82
maja.winberg@folkochforsvar.se

Maja ansvarar för Folk och Försvars externa kommunikation och bistår utbildningsverksamheten.

Besöksadress

Linnégatan 14
114 47 Stockholm