Om utbildningen

Vad ligger bakom de kriser och konflikter som pågår i vår omvärld? Vilken roll spelar den säkerhetspolitiska utvecklingen, och hur kan det påverka oss här i vår egen vardag? Genom att lära oss att tolka och förstå olika skeenden ökar vi förståelsen för och kunskapen om de mekanismer som idag styr internationell politik.

Folk och Försvar har därför utvecklat den scenariobaserade utbildningen Minister för en dag: en praktisk simuleringsövning, följd av en problematiserande diskussion.

Boka här nedanför eller kontakta Sebastian Willstedt vid frågor om utbildningen.

Tyvärr kommer vi inte kunna vara i vår lokal i Armémuseum efter den sista april 2022. Vi har i dagsläget inga andra lokaler,  vilket innebär att bokningar till efter sista april 2022 måste genomföras på skolan

Boka Folk och Försvars säkerhetspolitiska introduktionsutbildning

  • Boka minister för en dag

  • Önska tre datum och tid för utbildningstillfället. Ett utbildningstillfälle är 3,5 timmar långt.

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

Genom att skicka en bokningsförfrågan till oss godkänner du att vi sparar och behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Läs mer om den här.

Att tänka på

Innan du bokar är det bra att veta att utbildningen är kostnadsfri och att gruppen måste vara minst 15 personer och att en utbildning normalt tar 3,5 timmar.

Vi genomför Minister för en dag runt om i hela landet. Om du vill att vi ska komma till dig på en skola utanför storstadsregionerna arbetar vi för att kostnadseffektivisera våra resor och hoppas att du är intresserad av att boka två utbildningar per resa.

Våra lokaler

Tyvärr kommer vi inte ha tillgång till lokalen på Armémuseum efter den sista april 2022. Detta är då Armémuseum måste omdisponera sina lokaler. Förhoppningsvis kommer vi kunna hitta en ny lokal där vi kan genomföra övningen.

I Stockholm har vi en utbildningslokal i Armémuseum på Östermalm dit klasser från hela Storstockholm kommer. Lokalen i Armémuseum är tillgänglig måndag till fredag, antingen 09:00-12:00 eller 13:00-16:00. Observera att bokningsförfrågningar som rör Armémuseum kan ha längre svarstider.

Armémuseum

Riddargatan 16, Stockholm.
Besök Armémuseums hemsida för mer information.

Kontaktperson

För mer information, vänligen kontakta:

FAQ

Hur går Minister för en dag till?

Under ledning av en spelinstruktör förflyttas deltagarna till den fiktiva Gröna Havsregionen, där de under några timmar agerar ministrar i olika regeringar.

Som regeringsmedlem styr och påverkar deltagaren utvecklingen inom regionen och tvingas fatta avgörande beslut för sitt land och regionen i stort.

Vilka frågor tar utbildningen upp?

Oljefyndigheter, miljöproblem, signalspaning, svältkatastrofer, terrorattentat, allianser mellan länder, gränsoroligheter och etniska gruppers krav på självständighet är några av de utmaningar som deltagarna kan ställas inför. Listan kan göra mycket längre.

Nyhetssändningar presenteras regelbundet och känslan av verklighet infinner sig snabbt.

Allt sker under tidspress och som ministrar får deltagarna både ta ställning och försvara de beslut de fattar.

Hur regionen ser ut när rollspelet är slut går aldrig att förutsäga. Det beror helt och hållet på deltagarna.

Vilka riktar sig Minister för en dag till?

Alla kan delta i utbildningen, men den vänder sig främst till gymnasieungdomar. Andra grupper som har genomgått utbildningen är blivande officerare, universitetsstudenter och handläggare på Utrikesdepartementet.

Utbildningen är lämplig för minst 15 stycken personer och deltagarna kan vara så många som 30. Det optimala antalet deltagare är 25.

Hur lång tid tar det?

En utbildning tar 3,5 timmar att genomföra.

Vi har under åren provat med både kortade och längre spel men för att hinna med och fortsatt ha högt tempo har vi landat i att mellan tre och fyra timmar är den bästa tiden.

Hur kopplas Minister för en dag till verkligheten?

Efter spelet genomförs en diskuterande utvärdering då deltagarna tillsammans med spelinstruktören analyserar vad som hände. Paralleller dras till verkliga kriser och konflikter i omvärlden.

Genom att koppla samman spelupplevelsen med kunskap skapas ett engagemang för säkerhetspolitiska frågor, som annars kan uppfattas som svåra och komplicerade.

Diskussioner kring begrepp såsom demokrati, konflikt och internationellt samarbete blir tacksamma att ta upp till diskussion, liksom EU, Natos och FNs roll i den internationella politiken.

Var genomförs utbildningen?

Minister för en dag genomförs ute på skolor över hela landet.

I Stockholm har vi en utbildningslokal på Armémuseum på Östermalm dit klasser från hela Storstockholm kommer för att gå utbildningen.

Vad kostar det?

Aktiviteten är helt kostnadsfri för gymnasieskolor och universitet. Det betyder att vi skickar någon av våra utbildare till din skola utan kostnad för dig.

Vi ser gärna att skolan har möjlighet att ställa upp med en dator och en bildkanon för att förenkla vårt besök.

För att få ut största möjliga antal spel från våra anslag önskar vi att skolor kan ge minst två klasser möjlighet att genomföra Minister för en dag vid samma besök från oss (två halvdagar).

Du kanske är intresserad av följande material

Analys

Världens utveckling och vår säkerhet

Opinion

“Fokus på kris utan att ducka för krig”

Analys

Artificiell intelligens som vapen – hur ska det regleras?

Artiklar

Din uppsats om unga fred och säkerhet kan ta dig till Mellanöstern