Minister för en dag

Om utbildningen

Utbildningen Minister för en dag genomförs av klasser och grupper över hela Sverige i syfte att ökar förståelsen och kunskapen om de mekanismer som idag styr internationell politik. Utbildningen är kostnadsfri och går i linje med Folk och Försvars uppdrag att bidra till folkbildningen inom områdena försvars- och säkerhetspolitik. Utbildningen består av ett scenariobaserat rollspel vilket följs av en problematiserande diskussion.

Boka här nedanför eller kontakta Tilde Andersson vid frågor om utbildningen.

Välkommen till Gröna Havsregionen! 

I en fiktiv region prövas fem länders regeringar mot verkliga säkerhetspolitiska utmaningar. Många olika mål kan finnas: Tillväxt, fredsbyggande, miljöpolitik, fattigdomsbekämpning och demokratisering. Samtidigt kan historiska förutsättningar och framtida möjligheter skapa osäkerhet och konflikter. Det är i detta sammanhang deltagarna får agera ministrar för en dag.

Efter en introduktion börjar övningen: deltagarna får bilda regering och utforma sin regeringsförklaring. Hur de väljer att styra sina länder är upp till dem. Den enda begränsningen är verkligheten – det som fungerar i den verkliga världen fungerar också här, och alla handlingar kan ha konsekvenser.

Hur förhåller sig regeringarna till de stora gemensamma utmaningarna i regionen – klimatet, migrationen, konflikterna och terrorismen? Vilka samarbeten är de beredda att inleda? Vilka områden kan de kompromissa med för att nå en överenskommelse? Och hur hanterar de sina egna befolkningars krav och förväntningar?

Under drygt tre timmar prövas gruppens förmåga att fatta beslut, finna samarbeten och under tidspress hantera säkerhetspolitiska frågor på alla nivåer. När övningen sammanfattas återkopplar vi till aktuella händelser och konflikter i Sverige och världen för att se om det finns likheter mellan scenario och verklighet.

Boka Folk och Försvars säkerhetspolitiska introduktionsutbildning

*” anger obligatoriska fält

Boka minister för en dag

Önska tre datum och tid för utbildningstillfället. Ett utbildningstillfälle är 3,5 timmar långt.

MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

Genom att skicka en bokningsförfrågan till oss godkänner du att vi sparar och behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Läs mer om den här.

Att tänka på

Innan du bokar är det bra att veta att utbildningen är kostnadsfri och att gruppen måste vara minst 15 personer och att en utbildning normalt tar 3,5 timmar.

Vi genomför Minister för en dag runt om i hela landet. Om du vill att vi ska komma till dig på en skola utanför storstadsregionerna arbetar vi för att kostnadseffektivisera våra resor och hoppas att du är intresserad av att boka två utbildningar per resa. Men du är självklart välkommen att skicka in en bokningsförfrågan även om det endast gäller ett genomförande.

På gymnasieskolor förväntas klassens lärare också närvara under övningen för att stötta eleverna samt se till att ordningen hålls i klassrummet.

Kontaktperson

För mer information, vänligen kontakta:

FAQ

Hur går Minister för en dag till?

Under ledning av en utbildningsledare förflyttas deltagarna till den fiktiva Gröna Havsregionen, där de under några timmar agerar ministrar i olika regeringar.

Som regeringsmedlem styr och påverkar deltagaren utvecklingen inom regionen och tvingas fatta avgörande beslut för sitt land och regionen i stort.

Vad behövs för att genomföra övningen?

Övningen fungerar i alla normala klassrum. Det enda som krävs är att det finns en dator med tillgång till projektor i klassrummet samt att det går att flytta omkring borden.

Vilka frågor tar utbildningen upp?

Oljefyndigheter, miljöproblem, signalspaning, svältkatastrofer, terrorattentat, allianser mellan länder, gränsoroligheter och etniska gruppers krav på självständighet är några av de utmaningar som deltagarna kan ställas inför. Listan kan göra mycket längre.

Nyhetssändningar presenteras regelbundet och känslan av verklighet infinner sig snabbt.

Allt sker under tidspress och som ministrar får deltagarna både ta ställning och försvara de beslut de fattar.

Hur regionen ser ut när rollspelet är slut går aldrig att förutsäga. Det beror helt och hållet på deltagarna.

Vilka riktar sig Minister för en dag till?

Alla kan delta i utbildningen, men den vänder sig främst till gymnasieungdomar. Andra grupper som har genomgått utbildningen är blivande officerare, universitetsstudenter och handläggare på myndigheter.

Utbildningen är lämplig för minst 15 stycken personer och deltagarna kan vara så många som 35. Det optimala antalet deltagare är 25.

Hur lång tid tar det?

En utbildning tar 3,5 timmar att genomföra. Men kan förkortas till tre timmar.

Vi har under åren provat med både kortade och längre spel men för att hinna med och fortsatt ha högt tempo har vi landat i att mellan tre och fyra timmar är den bästa tiden.

Hur kopplas Minister för en dag till verkligheten?

Efter spelet genomförs en diskuterande utvärdering då deltagarna tillsammans med utbildningsledaren analyserar vad som hände. Paralleller dras till verkliga kriser och konflikter i omvärlden.

Genom att koppla samman spelupplevelsen med kunskap skapas ett engagemang för säkerhetspolitiska frågor, som annars kan uppfattas som svåra och komplicerade.

Diskussioner kring begrepp såsom demokrati, konflikt och internationellt samarbete blir tacksamma att ta upp till diskussion, liksom EU, Natos och FNs roll i den internationella politiken.

Var genomförs utbildningen?

Minister för en dag genomförs ute på skolor över hela landet.

Vad kostar det?

Aktiviteten är helt kostnadsfri för gymnasieskolor, universitet och Folk och Försvars medlemsorganisationer. Det betyder att vi skickar någon av våra utbildare till din skola/organisation utan kostnad för dig.

Vi ser gärna att skolan har möjlighet att ställa upp med en dator och en projektor för att förenkla vårt besök.

För att få ut största möjliga antal genomföranden från våra anslag önskar vi att skolor kan ge minst två klasser möjlighet att genomföra Minister för en dag vid samma besök från oss (två halvdagar).

Du kanske är intresserad av följande material

Artiklar

Kriget i Ukraina – konsekvenser för Sverige och möjligheterna att engagera sig 

Artiklar

Världens utveckling och vår säkerhet

Artiklar

Artificiell intelligens som vapen – hur ska det regleras?