Utbildningsansvarig högskola och universitet

Söker du nytt jobb? Vi söker en utbildningsansvarig för verksamhet för högskola och universitet.

Om Folk och Försvar

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskap och engagemang för frågor om Sveriges säkerhet och främja en levande diskussion om försvars- och säkerhetspolitik och krisberedskap. Vår vision är att Sveriges säkerhet skall vara hela folkets angelägenhet.

Vi är en ideell och partipolitiskt obunden organisation bestående av 103 medlemsorganisationer. Historiskt är vår roll att vara en länk mellan försvaret och samhället som representeras av våra medlemsorganisationer och deltagare i våra aktiviteter. Vi är den främsta organisationen när det kommer till folkbildning och folkförankring med en historia sedan andra världskriget. Vi bidrar till en öppen debatt om vad som påverkar fred, frihet och demokrati.

Folk och Försvar arbetar med att lyfta dessa frågor genom att anpassa våra aktiviteter mot olika målgrupper. En tydlig målgrupp är unga som studerar både på gymnasienivå och på universitet och högskola. Vi har olika föreläsningar och scenariobaserade utbildningar anpassade för dessa. Mot unga personer inom våra medlemsorganisationer har vi dels en välrenommerad försvars- och säkerhetsakademi, dels ett urval av olika aktiviteter för att öka kunskapen hos målgruppen och samla dem kring olika frågeställningar, skapa engagemang och erbjuda en plattform för att verka från.  Mot yrkesaktiva både inom och utanför branschen erbjuder vi ett antal aktiviteter som t.ex. ett stort antal seminarier på hög nivå, konferenser, studieresor, webbinarier m.m. Hos oss möts både politiker, experter och andra aktörer för att presentera ämnena på ett objektivt sätt och diskutera olika perspektiv.

Vi är nio medarbetare på vårt kansli som leds av vår generalsekreterare. Vår verksamhet sker över hela landet, men vår utgångspunkt är kansliet på Östermalm, Stockholm. Vi söker nu en kollega som kommer att ansvara för utbildningsverksamheten riktad mot universitet och högskola.

Dina arbetsuppgifter

Som utbildningsansvarig på Folk och Försvar arbetar du i en organisation med högt anseende, starkt varumärke och centralt uppdrag. Vi är en ledande aktör inom vårt område och vårt arbete genomsyras av engagemang för folkbildning och kunskap samt demokrati och folkförankring.

Som Utbildningsansvarig Universitet och Högskola kommer du i huvudsak att ansvara för våra scenariobaserade utbildningar Rapportering om Kris och Krig, Kommunikation i Kris och Politik i Kris och Krig som riktar sig till studenter på universitet och högskola. Tjänsten består dels av att planera och genomföra utbildningar, dels strategisk verksamhetsutveckling och administrativa uppgifter samt att bearbeta nya lärosäten.

Då vi är en liten organisation med omfattande verksamhet är det viktigt att du utöver dina fasta arbetsuppgifter, också är beredd att stötta där och när behov uppstår. Du kommer också liksom alla på kansliet att bidra till flera av våra kansligemensamma projekt, t ex vår Rikskonferens samt våra aktiviteter i Almedalen. Arbetsbelastningen är periodvis hög och ställer krav på att du är självständig, initiativrik och har en god förmåga att prioritera och planera ditt arbete på ett strukturerat vis.

Utbildningsverksamhet Universitet och Högskola

Folk och Försvars utbildningsverksamhet på universitet och högskolor syftar till att öka kunskap och engagemang för försvars- och säkerhetspolitiska frågor hos ett antal specificerade målgrupper, i huvudsak studenter i journalistisk, kommunikation samt statsvetenskap.

Våra scenarioutbildningar inbegriper så väl praktiska övningsmoment som föreläsningar och diskussionsledning och genomförs av utbildningsansvarig för universitet och högskola med stöd av 2 kollegor från kansliet i det praktiska genomförandet. Verksamheten bygger på idén att det är särskilt viktigt att de här målgrupperna har kunskap i frågor som rör försvars- och säkerhetspolitik, samt krisberedskap för att stärka demokratin och folkförankringen av dessa ämnen.

Arbetsuppgifter

Som utbildningsansvarig för universitet och högskola är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:

 • Ansvara för planering och genomförande av våra scenarioutbildningar för universitet och högskola
 • Löpande utveckla verksamhetsområdets innehåll så som scenarioupplägg och scenariomotor, föreläsningsstruktur och ämnestematisering
 • Strategiskt utveckla nya verksamhetsformer mot målgruppen
 • Ansvara för administrativa uppgifter kopplat till verksamhetsområdet i form av budgetering, resultatuppföljning och logistikplanering
 • Utveckla och upprätthålla vårt nätverk mot, för verksamheten relevanta aktörer inom myndighet, politik, utbildningsväsende och civilsamhälle
 • Marknadsföra och söka ge verksamheten ökad spridning till nya lärosäten så väl som ökad omfattning på redan befintliga utbildningsplatser
 • Löpande utvärdera och återrapportera verksamheten mot kunskapsmål och försvars- och säkerhetspolitisk utveckling, internt så väl som mot externa uppdragsgivare
 • Omvärldsbevaka och kontinuerligt fortbilda dig inom våra ämnesområden i syftet att bibehålla aktuella och relevanta problemformuleringar mot målgruppen tillika omvandla ny kunskap till inslag i vår utbildningsverksamhet

Utöver det kommer du att:

 • Stödja utbildningsansvarig för gymnasieskolan i genomförande och strategisk utveckling av scenarioutbildningen Minister för en Dag
 • Bidra till den strategiska utvecklingen av vår utbildningsverksamhet

Profil på den vi söker:

Vi söker dig med:

 • Relevant akademisk utbildning, gärna inom journalistik, pedagogik och/eller stats-/samhällsvetenskaplig inriktning
 • Ca 3-5 års erfarenhet av arbete inom det försvars- och säkerhetspolitiska fältet och/eller pedagogisk/folkbildande verksamhet
 • Erfarenhet av att leda och arbeta i projekt med budget-, resultat- samt återrapporteringskrav
 • Erfarenhet av arbete med utbildnings- och/eller folkbildande verksamhet
 • Erfarenhet av föreläsningar, moderering eller diskussionsledning

Det är meriterande om du:

 • Har/har haft engagemang i civilsamhället, frivilliga organisationer eller försvars- eller samhällssäkerhetssektorn

Personliga egenskaper

 • Professionalitet och engagemang för yrkesrollen
 • Strukturerad med god organisatorisk och administrativ förmåga
 • Nyfiken och kreativ, tar initiativ, ser möjligheterna och vågar pröva nytt
 • Drivande, självgående, proaktiv och lösningsorienterad
 • Trivs med att arbeta i en organisation vars syfte är att öka folkbildning och att stärka vår demokrati
 • Social och gillar att arbeta och kommunicera med människor och att stå i centrum själv
 • Då yrkesrollen till stor del utgörs av föreläsningar och diskussionsledning, är en utvecklad kommunikativ förmåga och enkelhet att tala inför publik centralt

För att passa in hos oss har du ett engagemang för frågor som påverkar vår gemensamma säkerhet, fred och demokrati – här i Sverige och globalt. Vi värdesätter även förmågan att bibehålla ett professionellt beteende i formella så väl som informella sammanhang. Att med ett gott omdöme representera organisation och person är därför av stor vikt.

Vi vill vara en arbetsplats där olika människor bidrar gemensamt till såväl en god stämning som en plats där vi lär av varandras erfarenheter och bakgrund.

Är du intresserad?

Ansökan med CV och personligt brev skickas till stabschef Karin Abbor-Svensson (karin.abbor-svensson@folkochforsvar.se eller 070 090 88 61).

Har du frågor kontakta stabschef Karin Abbor-Svensson (karin.abbor-svensson@folkochforsvar.se eller 070 090 88 61).
Facklig förtroendeman (Akavia), Daniel Kjellén (daniel.kjellen@folkochforsvar.se eller 073-923 02 23).

Anställningsform: Tillsvidare med placering i Stockholm
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Sista ansökningsdag: 15 december 2020

Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan snarast.