Programansvarig Unga, fred, säkerhet och försvar samt Utbildningsansvarig för FOSA

Publicerad: 2020-02-12
Sista ansökningsdag: 2020-02-29

ANNONS

Folk och Försvar

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskap och engagemang för frågor om Sveriges säkerhet och främja en levande diskussion om försvars- och säkerhetspolitik och krisberedskap. Vår vision är att Sveriges säkerhet skall vara hela folkets angelägenhet.

Vi är en ideell och partipolitiskt obunden organisation bestående av 100 medlemsorganisationer. Dessa garanterar vårt oberoende samt visar på bredden i vår verksamhet – från globala säkerhetspolitiska trender till vår förmåga att hantera kriser på lokal och regional nivå.

Folk och Försvars verksamhet delas in i två övergripande verksamhetsområden – Program och Utbildning. Programverksamheten inbegriper våra seminarier och konferenser inom försvarspolitik, säkerhetspolitik samt samhällets krisberedskap. Utbildningsverksamheten omfattar våra scenarioutbildningar och kunskapshöjande aktiviteter på gymnasienivå, inom universitet och högskola samt för unga engagerade.

Idag är vi nio medarbetare på vårt kansli som leds av vår generalsekreterare. Vår verksamhet sker över hela landet, men vår utgångspunkt har vi på Östermalm, Stockholm.

Vår verksamhet finansernas genom ett särskilt anslag från Försvarsdepartementet samt medlemsavgifter från medlemsorganisationerna. Därutöver har vi ett avtalsreglerat samarbete med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om utbildningsverksamhet samt olika former av verksamhetsintäkter.

Dina arbetsuppgifter

Som medarbetare på Folk och Försvar arbetar du i en organisation med högt anseende, starkt varumärke och centralt uppdrag. Vi är en ledande aktör inom vårt område och vårt arbete genomsyras av engagemang för folkbildning och kunskap samt demokrati och folkförankring.

Som Programansvarig Unga, Fred, Säkerhet och Försvar kommer du främst att arbeta med att öka ungas (18-30 år) kunskap och engagemang för frågor som berör försvars- och säkerhetspolitik och samhällets krisberedskap, samt ungas deltagande i försvars- och säkerhetspolitiska sammanhang och forum. Du kommer även att vara utbildningsansvarig och planera samt genomföra vår spetsutbildning för unga beslutsfattare och ledare, Försvars och Säkerhetsakademin.

Då vi är en liten organisation med omfattande verksamhet är det viktigt att du utöver dina fasta arbetsuppgifter, också är beredd att stötta där och när behov uppstår.

 

Verksamhet

Folk och Försvars verksamhet för unga engagerade syftar till att öka kunskap och engagemang för försvars- och säkerhetspolitiska frågor hos målgruppen unga 18-30 år, i huvudsak civilsamhälles- och/eller politiskt engagerade, samt studerande.

Verksamheten utgörs primärt av seminarium, rundabordssamtal, föreläsningar, studiebesök och utbildningsprogram och innebär både planering samt ledning av olika diskussionsforum inom aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

Försvars och Säkerhetsakademin är en utbildning för unga beslutsfattare och ledare från politik och civilsamhälle och arrangeras i samarbete med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarshögskolan och Utrikesdepartementet. Utbildningen syftar till kunskap och insikt i dagens försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningar genom samtal och diskussion och utgörs i huvudsak av studiebesök, diskussioner, föreläsningar och workshops. Försvars och säkerhetsakademin (FOSA) ska bidra till att unga i högre utsträckning inkluderas i och får mer inflytande över frågor som rör fred, frihet och demokrati – nationellt och internationellt, i enlighet med unga, fred och säkerhetsagendan. Utbildningen har ett högt förtroende hos såväl myndigheter som deltagare.

Vi genomför internationella studieresor för denna målgrupp, och i år går den till Georgien. Fokus för våra studieresor är vid den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen i länderna vi besöker. Detta gör vi genom att möta relevanta aktörer inom fältet och tillsammans diskutera landets mål, förutsättningar och utmaningar inom fältet. Våra studieresor strävar efter breda perspektiv, kompletterande narrativ samt besök och diskussioner hos intressanta nyckelaktörer. Din roll är att planera inför resan, förbereda delegationen inför resan och vara delegationsledare under resan.

Alla verksamheter utgår från en grundläggande idé om att ungas aktiva deltagande i försvars- och säkerhetspolitiska forum samt kunskap, engagemang och inflytande inom politikområdet, bidrar till folkförankring, demokratisk utveckling samt hållbarhet och långsiktighet inom försvars- och säkerhetspolitiken.

 

Rollen som Programansvarig Unga, Fred, Säkerhet och Försvar

Som programansvarig är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
• Ansvara för planering och genomförande av kunskapshöjande och engagerande verksamhet för målgruppen, så som seminarier, utbildningsprogram, möten och samtal.
• Ansvara för administrativa uppgifter kopplat till verksamhetsområdet i form av budgetering, resultatuppföljning och logistikplanering.
• Leda diskussioner och moderera seminarier, samtal och workshops inom försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
• Producera och utveckla utbildningsmaterial, primärt textmaterial av olika karaktär.
• Strategiskt utveckla och marknadsföra nya verksamhetsformer mot målgruppen.
• Ansvara för kontaktverksamhet mot för verksamheten relevanta aktörer myndighet, politik, universitet och högskola och civilsamhälle i syftet att stärka Folk och Försvar nätverk så väl som att verka för engagemang och intresse för försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
• Löpande utvärdera och återrapportera verksamheten mot kunskapsmål och försvars- och säkerhetspolitisk utveckling.
• Ansvara för ämnesbevakning och trendspaning inom försvars- och säkerhetspolitiska frågor av vikt för målgruppen.
• Kontinuerligt fortbilda sig inom våra ämnesområden i syftet att bibehålla aktuella och relevanta problemformuleringar mot målgruppen tillika omvandla ny kunskap till inslag i vår utbildningsverksamhet.
• Utveckla och upprätthålla vårt nätverk av unga engagerade och ungdomsbaserade organisationer.
•Närvara på relevanta sociala medier och kommunicera med målgruppen.

 

Utöver det kommer du att:
•Bidra till den strategiska utvecklingen av vår utbildningsverksamhet.
•Bidra i planering och genomförande av Folk och Försvars Programverksamhet även mot en bredare målgrupp.

 

Bakgrund och erfarenheter

Vi söker dig med:
• Relevant akademisk utbildning, gärna inom statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier.
• Erfarenhet av arbete med utbildnings- och/eller folkbildande verksamhet.
• Erfarenhet av arbete med samt intresse för nationella och internationella försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
• Erfarenhet och enkelhet med att tala inför publik och att leda samtal i grupper.
• God analytisk förmåga.
• Ett par års arbetslivserfarenhet

Det är meriterande om du:

• Har/har haft engagemang i civilsamhället, frivilliga organisationer eller försvars- eller samhällssäkerhetssektorn.
• Kunskap om eller erfarenhet av arbete med FN:s resolutioner 2250 och 2419.
• Erfarenhet av att leda och arbeta i projekt med budget-, resultat- samt återrapporteringskrav.
• Vana vid att arbete med digitala verktyg och social media.

Personliga egenskaper:

• Social, utåtgående och kontaktsökande
• Självständig och nyfiken
• Kreativ och initiativtagande
• Strukturerad med god organisatorisk förmåga

Då yrkesrollen inbegriper stort ansvar för diskussions- och samtalsledning är en utvecklad kommunikativ förmåga och vilja och trygghet i att tala inför publik och moderera såväl större seminarier som individuella samtal med inbjudna experter enkelhet att tala inför publik av stor vikt – både på svenska och engelska.

För att passa in hos oss har du ett engagemang för frågor som påverkar vår gemensamma fred och demokrati – här i Sverige och globalt. Vi värdesätter även förmågan att bibehålla ett professionellt beteende i formella så väl som informella sammanhang. Att med ett gott omdöme representera organisationen är därför av stor vikt.

Vi vill vara en arbetsplats där olika människor bidrar gemensamt till såväl en god stämning som en plats där vi lär av varandras erfarenheter och bakgrund.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta Karin Abbor-Svensson, Stabschef 070-0908861.

Ansökan skickar du till: karin.abbor-svensson@folkochforsvar.se

Anställningsform
Tillsvidareanställning med placering i Stockholm.

Anställningens omfattning
Heltid

Löneform
Månadslön

Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag
2020-02-29

Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan snarast.