Utbildningsledare Minister för en dag

Publicerad: 2024-03-08
Rekrytering sker löpande.

Brinner du för säkerhetspolitik, diskussion och debatt? Vill du bidra till formandet av morgondagens säkerhetspolitiska samtal genom att hjälpa unga statsministrar att styra ett land? Hos Folk och Försvar kan du kombinera ett intresse för säkerhet och demokrati med extrajobb vid sidan av studierna.

Vi rekryterar löpande personer som vill lära ut och leda samtal kring frågor som berör vår gemensamma säkerhet! I vår scenariobaserade utbildning Minister för en dag coachar du unga människor genom klimathot, terrorism, beredskap, försvar och politisk polarisering. Vi söker nu nya utbildningsledare med ett engagemang för både säkerhet, politik, demokrati och folkbildning.

Ansvar och arbetsuppgifter

Som utbildningsledare på Folk och Försvar arbetar du i en organisation med högt anseende, starkt varumärke och centralt uppdrag. Vi är en ledande aktör och vårt arbete genomsyras av engagemang för folkbildning och kunskap samt demokrati och folkförankring. Rollen som utbildningsledare innebär att du förhåller dig politiskt neutral och låter alla sidor komma till tals.

Som utbildningsledare är din huvudsakliga arbetsuppgift att leda genomförandet av vår scenariobaserade utbildning Minister för en dag. Det ingår även att ha kontakt med lärare eller beställare inför utbildning för att stämma av praktiska detaljer och gruppens förutsättningar. Utöver detta åligger det utbildningsledaren att kontinuerligt följa nyhetsflöden för att kunna lyfta in relevanta frågeställningar och reflektioner i diskussioner med deltagare.

Eftersom vi genomför utbildningen i hela Sverige innebär tjänsten en del resor.

Om Minister för en dag

Minister för en dag – Folk och Försvars enskilt största verksamhet – är en scenariobaserad utbildning som utspelar sig i den fiktiva Grönahavsregionen. Deltagarna agerar ministrar i fem olika regeringar, som under övningens gång tvingas hantera en rad olika kriser och konflikter. Folk och Försvars utbildningsledare leder det hela, bland annat genom att spela olika roller och aktörer.

Utbildningen genomförs av utbildade och examinerade utbildningsledare över hela landet. Varje år genomförs utbildningen ca 400 gånger och vi når runt 10 000 gymnasieelever. Minister för en dag genomförs även på universitet och folkhögskolor samt med våra medlemsorganisationer.

Syftet med övningen är att öka intresset för och kunskapen om säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap.
Minister för en dag får höga betyg av såväl lärare som elever och ses som ett viktigt och entusiasmerande inslag i undervisningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig med pågående akademisk utbildning, gärna inom samhällsvetenskap. Statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap, internationella relationer samt lärarutbildning är särskilt meriterande liksom engagemang i civilsamhället.

Du är van vid samt bekväm med att tala på svenska och engelska inför olika typer av grupper. Du har erfarenhet av att arbeta med unga och uppskattar mötet med dem.

Kvalifikationskrav:

• Bosatt i Göteborg, Malmö, Stockholm, Lund eller Uppsala med omnejd
• Minst 30 hp inom för tjänsten relevant inriktning, eller annan motsvarande erfarenhet
• Minst ett år kvar av akademiska studier
• God kommunikativ och social förmåga
• Förmåga att ta initiativ, arbeta självständigt och göra egna bedömningar
• Ansvarskänsla, noggrannhet och gott omdöme
• Intresse för säkerhetspolitiska frågor
• God förmåga och intresse av att vidareförmedla kunskap

Anställning

Utbildningsledare examineras och anställs först efter en lärlingsperiod där verksamma och erfarna utbildningsledare fungerar som handledare. Ersättning utgår även under lärlingsperioden.

Som examinerad utbildare intresseanmäler du dig för utbildningar via vår bokningsportal. Du väljer själv hur mycket du vill arbeta men samtliga utbildare åläggs att genomföra minst två utbildningar per månad.

Anställningsform

Visstidsanställning.

Löneform

Utbildningsledare arvoderas för respektive utbildningstillfälle.

Är du intresserad

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till Tilde Andersson, utbildningsansvarig: tilde.andersson@folkochforsvar.se

Om Folk och Försvar

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskap och engagemang för frågor om Sveriges säkerhet och främja en levande diskussion om försvars- och säkerhetspolitik och krisberedskap. Vår vision är att Sveriges säkerhet skall vara hela folkets angelägenhet.

Vi är en ideell och partipolitiskt obunden organisation bestående av över hundra medlemsorganisationer. Dessa garanterar vårt oberoende samt visar på bredden i vår verksamhet – från globala säkerhetspolitiska trender till vår förmåga att hantera kriser på lokal och regional nivå.

Folk och Försvar arbetar med att lyfta dessa frågor genom att anpassa våra aktiviteter mot olika målgrupper. En tydlig målgrupp är unga som studerar både på gymnasienivå och på universitet och högskola. Vi har olika föreläsningar och scenariobaserade utbildningar anpassade för dessa. Mot unga personer inom våra medlemsorganisationer har vi dels en välrenommerad Försvars- och säkerhetsakademi och dels ett urval av olika aktiviteter för att öka kunskapen hos målgruppen och samla dem kring olika frågeställningar, skapa engagemang och erbjuda en plattform för att verka från. Mot yrkesaktiva både inom och utanför branschen erbjuder vi ett antal aktiviteter som t ex ett stort antal seminarier på hög nivå, konferenser, studieresor, webbinarier m m. Hos oss möts både politiker, experter och andra aktörer för att presentera ämnena på ett objektivt sätt och diskutera olika perspektiv.

Vår verksamhet finansieras genom ett särskilt anslag från Försvarsdepartementet, medlemsavgifter från medlemsorganisationerna samt olika former av verksamhetsintäkter. Därutöver har vi ett avtalsreglerat samarbete med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om utbildningsverksamhet.