Vi söker praktikant till vårt kansli hösten 2019

Publicerad: 2019-03-29
Sista ansökningsdag: 2019-04-18

Folk och Försvar

Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 96 demokratiska riksorganisationer, som genom sitt medlemskap vill främja samhällets säkerhet samt arbetet för fred, frihet och demokrati. Vår uppgift är att främja kunskap om och intresse för försvars- och säkerhetspolitiska frågor samt frågor som rör samhällets säkerhet.

Folk och Försvar vill föra samman olika aktörer och människor med varierande bakgrund och kunskap. Vi är övertygade om att mångfald och utbyte av skilda erfarenheter och åsikter bidrar till att föra arbetet med samhällets säkerhet framåt. Folk och Försvars uppgift sedan bildandet 1940 är att vara en arena för kunskap, information och diskussion om vad som påverkar vår säkerhet.

Vår verksamhet finansernas genom ett särskilt anslag från Försvarsdepartementet samt medlemsavgifter från medlemsorganisationerna. Därutöver har vi ett avtalsreglerat samarbete med Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om utbildningsverksamhet samt olika former av verksamhetsintäkter.

Folk och Försvars verksamhet syftar i alla delar till att bidra till folkbildning och demokratisk utveckling och förankring inom våra politikområden.  Vår verksamhet består av bland annat:

  • Seminarieverksamhet
  • Intervjuserien ”Samtal med”
  • Studieresor
  • Nordisk Konferens
  • Säkerhetspolitisk introduktionsutbildning ”Minister för en dag”
  • Utbildningar för högskole- och universitetsstuderande inom journalistik, statsvetenskap samt media och kommunikation
  • Försvars- och säkerhetsakademin
  • Säkerhetspolitiska konferenser för studenter vid landets universitet och högskolor
  • Vår årliga Rikskonferens i Sälen
  • Almedalsveckan i Visby

 

Praktikplats höstterminen 2019

Vi söker dig som är i slutskedet av en relevant akademisk utbildning, gärna inom statsvetenskap eller internationella relationer, gärna med inriktning mot fred- och konflikt. Du bör ha ett intresse för försvars- och säkerhetspolitik och för hur frågorna om vad som påverkar vår säkerhet kan formuleras och diskuteras för att relatera till så många människor som möjligt. Allt för att bidra till att uppnå vår vision: Vår säkerhet är hela folkets angelägenhet. 

Som praktikant hos oss under hösten 2019 förväntas du delta i arbetet med vår utbildnings- och programverksamhet riktat mot unga engagerade samt högskola och universitet samt i det kansligemensamma genomförandet av vår årliga Rikskonferens i januari 2020. Liksom alla medarbetare förväntas du delta i hela Folk och Försvars verksamhet.

Under din praktikperiod kommer du fokusera på att stötta organisationens utbildnings- och programansvariga med målgrupperna unga och studerande samt med administrativa uppgifter kopplat till Folk och Försvars Rikskonferens 2020. som praktikant kan du även ges möjligheten att delta på konferensen. Det är därför meriterande om du har engagemang inom civilsamhället, erfarenhet av att genomföra utbildningar och att ta fram bakgrundsmaterial och texter inom försvars och säkerhetspolitik samt krisberedskap.

Du kommer att involveras i planering och genomförande av utbildningsprogram, seminarium och olika former av möten och samtal med de målgrupper som Folk och Försvar riktar sig till. Typiska arbetsuppgifter kan vara att skriva olika former av utbildningstexter/material om aktuella säkerhets- och försvarspolitiska frågor till organisationens hemsida, planera och administrera seminarium, sprida Folk och Försvars aktiviteter i olika kanaler samt planera och bidra till kommunikationen av Folk och Försvars arbete.

För att få ut så mycket av din praktik hos oss som möjligt bör du vara en ansvarstagande, flexibel och noggrann person som är drivande i de arbetsuppgifter du får ansvaret för. Vi är en liten organisation med omfattande verksamhet och dina möjligheter att påverka och sätta din egen prägel på olika projekt är stor om du är rätt person. Du behöver kunna prata och skriva utmärkt svenska och engelska.

På Folk och Försvars kansli på Lilla Nygatan 14 i Gamla stan i Stockholm jobbar nio medarbetare och praktiken utgår från vårt kontor. Resor inom och utom landet kan förekomma.

 

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta Elin Lilijenbladh, 070-733 07 52

Skicka din ansökan till elin.lilijenbladh@folkochforsvar.se. Ange ”Ansökan Praktik” i ämnesraden.