Pressrum

Välkommen till vårt pressrum

På den här sidan samlar vi material till journalister och media för redaktionellt bruk. Materialet får inte användas på ett sådant sätt att Folk och Försvar kan kopplas samman med verksamheter eller sammanhang som inte överensstämmer med förbundets stadgar.

Fotografens namn skall alltid anges vid användning av bilder.

Ladda ner vår logotyp

Ladda ner för skärmvisning

Centralförbundet Folk och Försvars logotyp i PNG-format

Kontakta oss för en tryckkompatibel version

Pressbilder - Rikskonferensen

Rikskonferensen 2024

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: H.K.H. Kronprinsessan och H.K.H. Prins Daniel anländer till Rikskonferensen 2024 och tas emot av Folk och Försvars ordförande Jan-Olof Jacke, Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne och Dalarnas landshövding Helena Höij.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: H.K.H. Kronprinsessan och H.K.H. Prins Daniel anländer till Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: H.K.H. Kronprinsessan och H.K.H. Prins Daniel anländer till Rikskonferensen 2024 och tas emot av Folk och Försvars ordförande Jan-Olof Jacke, Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne och Dalarnas landshövding Helena Höij.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: H.K.H. Kronprinsessan och H.K.H. Prins Daniel anländer till Rikskonferensen 2024 och tas emot av Folk och Försvars ordförande Jan-Olof Jacke, Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne och Dalarnas landshövding Helena Höij.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Tobias Billström anländer till Rikskonferensen 2024 och tas emot av Folk och Försvars ordförande Jan-Olof Jacke.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Tobias Billström anländer till Rikskonferensen 2024 och tas emot av Folk och Försvars ordförande Jan-Olof Jacke.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Tobias Billström anländer till Rikskonferensen 2024 och tas emot av Folk och Försvars ordförande Jan-Olof Jacke Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne och Dalarnas landshövding Helena Höij.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Tobias Billström anländer till Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin anländer till Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin anländer till Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin anländer till Rikskonferensen 2024 och tas emot av Folk och Försvars ordförande Jan-Olof Jacke Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne och Dalarnas landshövding Helena Höij.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Pål Jonson anländer till Rikskonferensen 2024 och tas emot av Folk och Försvars ordförande Jan-Olof Jacke, Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne och Dalarnas landshövding Helena Höij.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Justitieminister Gunnar Strömmer anländer till Rikskonferensen 2024 och tas emot av Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne och Dalarnas landshövding Helena Höij.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anländer till Rikskonferensen 2024 och tas emot av Folk och Försvars ordförande Jan-Olof Jacke, Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne och Dalarnas landshövding Helena Höij.

Foto: Ulf Palm

Folk och Försvars ordförande Jan-Olof Jacke, Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne hälsar välkomna till Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy inledningstalar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: H.M. Konungen, H.K.H Kronprinsessan och H.K.H. Prins Daniel lyssnar till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyys inledningsanförande.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy inledningstalar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy inledningstalar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Tobias Billström talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Justitieminister Gunnar Strömmer talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Maimo Henriksson, Finlands ambassadör till Sverige talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Tobias Billström talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: FRA:s chef Björn Lyrvall talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: MUST:s chef Thomas Nilsson talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: MUST:s chef Thomas Nilsson, SÄPO:s chef Charlotte von Essen och FRA:s chef Björn Lyrvall talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anna Rudels, Stf generaldirektör på Svenska Institutet, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Magnus Hjort, generaldirektör Myndigheten för psykologiskt försvar, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Magnus Ranstorp, Strategisk rådgivare Försvarshögskolan (FHS) Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Dr Andris Sprūds, Lettlands försvarsminister, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Christina Malm, generaldirektör Plikt- och prövningsverket, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Statsminister Ulf Kristersson talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Statsminister Ulf Kristersson anländer till Rikskonferensen 2024 och tas emot av Folk och Försvars ordförande Jan-Olof Jacke och Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Statsminister Ulf Kristersson anländer till Rikskonferensen 2024 och tas emot av Folk och Försvars ordförande Jan-Olof Jacke och Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Statsminister Ulf Kristersson anländer till Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Statsminister Ulf Kristersson talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Pål Jonson talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Michael Claesson, chef försvarsstaben Försvarsmakten, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Angus Lapsley, Assistant Secretary General for Defence Policy and Planning NATO talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Angus Lapsley, Assistant Secretary General for Defence Policy and Planning NATO talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Lena Lindgren Schelin, generaldirektör Kustbevakningen, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Åsa Pettersson, verkställande direktör Energiföretagen och Hans Liwång, docent i försvarssystem Försvarshögskolan (FHS) talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Åsa Pettersson, verkställande direktör Energiföretagen och Hans Liwång, docent i försvarssystem Försvarshögskolan (FHS) talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Åsa Pettersson, verkställande direktör Energiföretagen och Hans Liwång, docent i försvarssystem Försvarshögskolan (FHS) talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Micael Johansson, verkställande direktör och koncernchef SAAB, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Micael Johansson, verkställande direktör och koncernchef SAAB, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Carl-Johan Edström, chef operationsledningen Försvarsmakten, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Petra Lundh, rikspolischef Polismyndigheten talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Hans Wallmark, Försvarsberedningens ordförande, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anna Lindh Wikblad, kommundirektör Luleå kommun och Sara Lewerentz, regiondirektör Region Jämtland Härjedalen talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anna Lindh Wikblad, kommundirektör Luleå kommun och Sara Lewerentz, regiondirektör Region Jämtland Härjedalen talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anneli Hulthén, landshövding Skåne och chef för södra civilområdet
Camilla Asp, överdirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen (PTS) och
Bjørn Ivar Moen, verkställande direktör Telenor Sweden talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen (PTS) och
Bjørn Ivar Moen, verkställande direktör Telenor Sweden talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Bjørn Ivar Moen, verkställande direktör Telenor Sweden talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Peter Hultqvist (S), ordförande försvarsutskottet, Lars Wistedt (SD), vice ordförande försvarsutskottet, Emma Berginger (MP), ledamot försvarsutskottet, Mikael Oscarsson (KD), ledamot försvarsutskottet och
Anna Starbrink (L), ledamot försvarsutskottet talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Peter Hultqvist (S), ordförande försvarsutskottet, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Emma Berginger (MP), ledamot försvarsutskottet, talar på Rikskonferensen 2024.

Fotorubrik: Ulf Palm

Fotorubrik: Lars Wistedt (SD), vice ordförande försvarsutskottet, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Mikael Oscarsson (KD), ledamot försvarsutskottet, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anna Starbrink (L), ledamot försvarsutskottet, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Noura Berrouba, ordförande Landsrådet för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer (LSU) och Katarina Barrling, docent Uppsala universitet, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Katarina Barrling, docent Uppsala universitet, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Carl Heath, senior forskare RISE, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Noura Berrouba, ordförande Landsrådet för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer (LSU), talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Statssekreterare Håkan Jevrell talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Statssekreterare Håkan Jevrell talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anders Ahnlind, generaldirektör för Kommerskollegium, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Nina Jönsson, verkställande direktör ICA Gruppen, Christian Levin, verkställande direktör Scania och Fredrik Ringvide, General Manager Sweden Biologics Center AstraZeneca Sverige talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Nina Jönsson, verkställande direktör ICA Gruppen, Christian Levin, verkställande direktör Scania och Fredrik Ringvide, General Manager Sweden Biologics Center AstraZeneca Sverige talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Nina Jönsson, verkställande direktör ICA Gruppen talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Christian Levin, verkställande direktör Scania, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Fredrik Ringvide, General Manager Sweden Biologics Center AstraZeneca, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Ewa Skoog Haslum, marinchef Försvarsmakten, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Ewa Skoog Haslum, marinchef Försvarsmakten, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet och Amanda Wollstad, chefredaktör Svensk Tidskrift talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet och Amanda Wollstad, chefredaktör Svensk Tidskrift talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anders Hermansson, verkställande direktör Svensk Sjöfart, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Andreas Hansen, Nordic Director UN World Food Programme (WFP), talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Cecilia Malmström, forskningsfellow på Peterson Institute for International Economics (PIIE), talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan (FHS) och Jakob Hallgren, direktör Utrikespolitiska institutet (UI), talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan (FHS) och Jakob Hallgren, direktör Utrikespolitiska institutet (UI), talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Lisa Nåbo, förbundsordförande Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU), talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Douglas Thor, förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet (MUF) , talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Rebecka Forsberg, språkrör Grön Ungdom (GU), talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Måns Molander, Nordic Director Human Rights Watch, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anna Karin Eneström, ambassadör Svenska FN representationen i New York och
Karin Aggestam, professor Lunds universitet, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anna Karin Eneström, ambassadör Svenska FN representationen i New York, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Karin Aggestam, professor Lunds universitet, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Erik Berg, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet (LUF), Caroline von Seth, förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) och Stefan Sarmes, förbundsordförande Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU), talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Hans-Christian Hagman, chef Kansliet för strategisk analys och samordning av frågor om nationell säkerhet, Statsrådsberedningen, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Daniel Suhonen, verksamhetschef Katalys och Patrik Oksanen, senior fellow Frivärld, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Daniel Suhonen, verksamhetschef Katalys och Patrik Oksanen, senior fellow Frivärld, talar på Rikskonferensen 2024.

Foto: Ulf Palm

Rikskonferensen 2023

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg anländer till Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars ordförande Göran Arrius tar emot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg som anländer till Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: H.M. Konungen anländer till Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: H.M. Konungen, H.M. Drottningen och H.K.H. Kronprinsessan anländer till Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: H.M. Konungen, H.M. Drottningen och H.K.H. Kronprinsessan tas emot av Folk och Försvars ordförande Göran Arrius, Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne och Dalarnas landshövding Helena Höij då de anländer till Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: H.M. Konungen, H.M. Drottningen och H.K.H. Kronprinsessan tas emot av Folk och Försvars ordförande Göran Arrius, Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne och Dalarnas landshövding Helena Höij då de anländer till Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Natos högsta överbefälhavare, SACEUR, general Christopher G. Cavoli på första raden emellan Sveriges överbefälhavare Micael Bydén och kungafamiljen på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Finlands utrikesminister Pekka Haavisto på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Finlands utrikesminister Pekka Haavisto på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Finlands utrikesminister Pekka Haavisto tillsammans med Sveriges utrikesminister Tobias Billström och Sveriges överbefälhavare Micael Bydén på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Presskonferens med Sveriges statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges försvarsminister Pål Jonson, statsminister Ulf Kristersson, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Sveriges utrikesminister Tobias Billström på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Per Olsson Fridh, generaldirektör Folke
Bernadotteakademin, på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Per Olsson Fridh, generaldirektör Folke
Bernadotteakademin, på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Robert Mardini, generaldirektör Internationella Rödakorskommittén (ICRC) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Niklas Rossbach, forskningsledare Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Carl von der Esch, förbundsjurist och ledningsstrateg Lantbrukarnas riksförbund (LRF) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

 

Fotorubrik: Carl von der Esch, förbundsjurist och ledningsstrateg Lantbrukarnas riksförbund (LRF), på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Niklas Rossbach, forskningsledare Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Douglas Thor, förbundsordförande Moderaternas ungdomsförbund, Rebecka Forsberg, språkrör Grön Ungdom och Erik Berg, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

 

Fotorubrik: Erik Berg, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Rebecka Forsberg, språkrör Grön Ungdom, på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Douglas Thor, förbundsordförande Moderaternas ungdomsförbund, på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Tobias Billström på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anna Wieslander, Director for Northern Europe at the Atlantic Council och Björn Fägersten, senior forskare Utrikespolitiska Institutet (UI) och VD Politea på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Anna Wieslander, Director for Northern Europe at the Atlantic Council på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Göran von Sydow, direktör Svenska Institutet för europapolitiska studier (SIEPS) och Cecilia Malmström, fd EU-kommissionär och senior research fellow, Peterson Institute for International Economics på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Göran von Sydow, direktör Svenska Institutet för europapolitiska studier (SIEPS) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sara Skyttedal, europaparlamentariker (KD), Jakop Dalunde, europaparlamentariker (MP) och Emma Wiesner, europaparlamentariker (C) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Jakop Dalunde, europaparlamentariker (MP) och Emma Wiesner, europaparlamentariker (C) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Emma Wiesner europaparlamentariker (C) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sara Skyttedal, europaparlamentariker (KD) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Christopher G. Cavoli, Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges överbefälhavare Micael Bydén och Christopher G. Cavoli, Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Thomas Nilsson, ansvarig för anslutningsprocessen till Nato (Försvarsmakten) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Annika Elmgart, avdelningschef krisberedskap och civilt försvar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges överbefälhavare Micael Bydén och försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) i publiken på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges överbefälhavare Micael Bydén  på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges överbefälhavare Micael Bydén  på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges överbefälhavare Micael Bydén  på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Michael Claesson, chef försvarsstaben Försvarsmakten, på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Michael Claesson, chef försvarsstaben Försvarsmakten, på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Göran Mårtensson, generaldirektör Försvarets materielverk och
Micael Johansson,
VD Saab på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

 

Fotorubrik: Göran Mårtensson, generaldirektör Försvarets materielverk på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Micael Johansson, VD Saab på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Linda Jerneck, ledarskribent Expressen och Patrik Oksanen, journalist och senior fellow Frivärld på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Patrik Oksanen, journalist och senior fellow Frivärld på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Linda Jerneck, ledarskribent Expressen på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet (V) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Mikael Larsson, riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet (C) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Mikael Oscarsson, ledamot i försvarsutskottet (KD) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Gudrun Persson, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Gudrun Persson, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Per-Erik Nilsson, forskare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Roger Djupsjö, fd chef operation Unifier i Ukraina på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige, på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Moderator Eva Hamilton tackar Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige, på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: H.K.H. Kronprinsessan och Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige, på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige och försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Noura Berrouba, ordförande Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Jenny Deschamps-Berger (Försvarshögskolan), Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör Myndigheten för psykologiskt försvar och rikshemvärnschef Laura Swaan Wrede på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Justitieminister Gunnar Strömmer på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Justitieminister Gunnar Strömmer på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Charlotte von Essen, chef Säkerhetspolisen (Säpo), på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Charlotte von Essen, chef Säkerhetspolisen (Säpo), på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Réka Tolnai, förbundsordförande CUF på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Lisa Nåbo, förbundsordförande SSU på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Nike Örbrink, förbundsordförande KDU på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Lisa Nåbo, förbundsordförande SSU, och Nike Örbrink, förbundsordförande KDU på Folk och Försvars Rikskonferens 2023.

Foto: Ulf Palm

Rikskonferensen 2022

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne på Rikskonferensen 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne, ordförande Göran Arrius och moderator Eva Hamilton på Rikskonferensen 2022.

Foto: Ulf Palm

Moderator Eva Hamilton på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Deltagare anländer till Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist anländer till Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Pressträff med Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Pressträff på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Folk och Försvars ordförande Göran Arrius på Rikskonferensen 2022.

Foto: Ulf Palm

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne på Rikskonferensen 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sydsvenska Dagbladets politiska chefredaktör Heidi Avellan på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sydöstrans politiska chefredaktör Stig-Björn Ljunggren på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarshögskolans rektor Robert Egnell på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Svenska Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i panelen på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Svenska Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i panelen på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i panelen på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Dagens industris politiska redaktör PM Nilsson på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Dagens industris politiska redaktör PM Nilsson på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Lisa Nåbo, förbundsordförande SSU och Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF, på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF, på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Lisa Nåbo, förbundsordförande SSU på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Gudrun Persson, forskningsledare på FOI, på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Gudrun Persson, forskningsledare på FOI, på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Johan Frisell, enhetschef europeisk säkerhetspolitik på utrikesdepartementet på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Axel Wernhoff, Sveriges ambassadör till Nato, på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Göran von Sydow, direktör Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS), på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Hans Wallmark, vice ordförande utrikesutskottet och riksdagsledamot (M), på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Kenneth G Forslund, ordförande utrikesutskottet och riksdagsledamot (S), på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Lena Hallin, chef Militära underättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Lena Hallin, chef Militära underättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Charlotte von Essen, chef Säkerhetspolisen (Säpo), på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Björn Lyrvall, generaldirektör Försvarets Radioanstalt (FRA), på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Mikael Oscarsson, riksdagsledamot försvarsutskottet (KD), på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsmaktens produktionschef Johan Svensson, Sofia Westermark, bataljonschef Lv 6 och Magnus Dahlström, insatsledare P 18, på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sofia Westermark, bataljonschef Lv 6, på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Magnus Dahlström, insatsledare P 18, på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsmaktens produktionschef Johan Svensson, på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Robert Dalsjö, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Johan Wiktorin, omvärldsanalytiker, på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Robert Dalsjö, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Johan Wiktorin, omvärldsanalytiker, på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Per Söderlund, riksdagsledamot försvarsutskottet (SD), på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Per Söderlund, riksdagsledamot försvarsutskottet (SD), på Folk och Försvars Rikskonferens 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Pressträff med överbefälhavare Micael Bydén på Folk och Försvars Rikskonferen2 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars Rikskonferen2 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén på Folk och Försvars Rikskonferen2 2022.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på Folk och Försvars Rikskonferen2 2022.

Foto: Ulf Palm

Rikskonferensen 2021

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars ordförande Göran Arrius under Rikskonferensen 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Eva Hamilton, moderator för Rikskonferensen 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Rikskonferensens inledning med Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar, Eva Hamilton, moderator för Rikskonferensen 2021 och Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Ann Linde på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Ann Linde intervjuas av Aftonbladet under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

 

Fotorubrik: Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, deltar via länk under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Rikskonferensen 2021 arrangeras inte på plats i Sälen i år utan istället som en digital Tv-produktion.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Nike Örbrink, förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet på Folk och Försvars Rikskonferens.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Aida Badeli, språkrör för Grön Ungdom på Folk och Försvars Rikskonferens.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Carl Bildt, före detta statsminister och utrikesminister, håller sitt anförande under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Carl Bildt på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Robert Egnell, rektor på Försvarshögskolan, vid Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Jens Mattsson, generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Catarina Kärkkäinen, redaktör Timbros nättidskrift Smedjan, och Amanda Wollstad, chefredaktör Svensk Tidskrift, under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Säkerhetspolischef Klas Friberg, SÄPO, håller sitt anförande under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Björn Lyrvall, generaldirektör för Försvarets Radioanstalt (FRA) på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Richard Oehme, senior rådgivare på Knowit och ordförande för säkerhetsoch
försvarsföretagens cyberförsvarsgrupp vid Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Annika Avén, ansvarig för cyberförsvar på Säkerhets- och försvarsföretagen vid Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Frankrikes ambassadör i Sverige, Etienne de Gonneville, under sitt tal på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos Sveriges EU-minister, vid Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Kerstin Lundgren, ledamot i utrikesutskottet för Centerpartiet, vid Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars Rikskonferens 2021 i ett anpassat digitalt format.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Karin Wallensteen, statsministerns statssekreterare för utrikesfrågor, på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Christian Syse, Norges ambassadör i Sverige, och
Liisa Talonpoika, Finlands ambassadör i Sverige under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Generallöjtnant Michael Claesson, insatschef på Försvarsmakten, på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Fredrik Malm, ledamot Utrikesutskottet för Liberalerna, och Lars Adaktusson, ledamot Utrikesutskottet för Kristdemokraterna, vid Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotorubrik: Håkan Svenneling, ledamot Utrikesutskottet för Vänsterpartiet, på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Kenneth G Forslund, ordförande för riksdagens utrikesutskott (S) på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Peter Hultqvist efter sitt anförande på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot i försvarsutskottet, vid Folk och Försvars Rikskonferens.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Lena Hallin, chef för den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) håller ett anförande under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén och moderator Eva Hamilton under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Jonas Haggren, chef för högkvarterets ledningsstab på Försvarsmakten, på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert,
Robert Dalsjö, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut och Eva Hamilton, moderator för Folk och Försvars Rikskonferens.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Annika Nordgren Christensen på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Robert Dalsjö på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Mikael Damberg, Sveriges inrikesminister, på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Inrikesminister Mikael Damberg efter sitt anförande vid Folk och Försvars Rikskonferens.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Anders Lindberg, politisk chefsredaktör på Aftonbladet, under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Camilla Asp, överdirektör och tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), deltar under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Barbro Holmberg, särskild utredare om civilt försvar, på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, håller ett anförande under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Philip Botström, förbundsordförande SSU, och Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF, under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Rikspolischef Anders Thornberg på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Pia Bergman, expert ekonomisk brottslighet vid Skatteverket, under Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Patrik Oksanen på Folk och Försvars Rikskonferens 2021.

Fotograf: Ulf Palm

Rikskonferensen 2020

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: H.M. Kung Carl XVI Gustaf välkomnas till Sälen och Folk och Försvars Rikskonferens av landshövding i Dalarnas län Ylva Thörn, generalsekreterare Maud Holma von Heijne och ordförande Göran Arrius.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Ann Linde på Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Kalle Kniivilä vid Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Säkerhetspolischef Klas Friberg och chef för MUST Lena Hallin på Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson håller sitt anförande under Folk Försvars Rikskonferens 2020.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Dan Eliasson och överbefälhavare Micael Bydén vid Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Ordförande Göran Arrius, HKH Kronprinsessan Victoria och landshövding i Dalarnas län Ylva Thörn.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Inrikesminister Mikael Damberg vid Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Foto: Ulf Palm

Fotorubrik: Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni vid Folk Försvars Rikskonferens 2020.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Rikspolischef Anders Thornberg vid Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Elisabeth Nilsson vid Folk och Försvars Rikskonferens 2020.

Fotograf: Ulf Palm

Rikskonferensen 2019

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Peter Hultqvist i övergångsregeringen.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: HKH Kronprinsessan Victoria på Folk och Försvars Rikskonferens.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: De nordiska försvarsministrarna på Folk och Försvars rikskonferens.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Ola Wong, journalist med fokus på Kina.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Kabinettssekreterare Annika Söder.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Dan Eliasson.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars rikskonferens 2019.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: De nordiska försvarsministrarna.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Gunnar Karlson, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Rikspolischef Anders Thornberg.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Eva Hamilton är ny moderator för Rikskonferensen 2019.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsmaktens försvarsgrenschefer.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: De nordiska generaldirektörerna för MSB och dess systermyndigheter.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Philip Botström, förbundsordöfrande SSU.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars rikskonferens 2019.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars rikskonferens 2019.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars styrelseordförande Göran Arrius höll 2019 års inledningsanförande.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Frivilliga Radioorganisationen visade upp delar av sin verksamhet under Rikskonferensen 2019.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Svenska Brukshundklubben visade upp delar av sin verksamhet under Rikskonferensen 2019.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Hanna Gunnarsson (V) och Ylva Jonsson Strömberg, Svenska Röda Korset.

Fotograf: Ulf Palm

Rikskonferensen 2018

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Statsminister Stefan Löfven på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Margot Wallström på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson vid Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Statsminister Stefan Löfven och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Kung Carl XVI Gustaf bland publiken på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén under sitt anförande på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson håller sitt anförande under Folk Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Margot Wallström välkomnas till Sälen och och Folk Försvars Rikskonferens 2018 av ordförande Göran Arrius.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen vid frågemikrofonen på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Statsminister Stefan Löfven håller sin presskonferens under söndagen den 14 januari på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Margot Wallström intervjuas av media på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Fr v Katarina Tracz, chef för tankesmedjan Frivärld, Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, Karin Enström (M), gruppledare i EU-nämnden och Kenneth G Forslund (S), ordförande i utrikesutskottet deltar i en paneldebatt på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Peter Hultqvist läser en tidig utgåva av “Om kriget kommer” på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsberedningens ledamöter och ordförande på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Magnus Ranstorp, forskare på Försvarshögskolan under panelsamtal på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Statsminister Stefan Löfven på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik:  Benedicte Björnland, chef för norska säkerhetstjänsten, PST, på Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars Rikskonferens 2018.

Fotograf: Ulf Palm

Rikskonferensen 2017

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars styrelseordförande Göran Arrius och generalsekreterare Lena Bartholdson öppnar Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Cecilia Malmström, EU-kommissionär, talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Karin Enström (M) och EU- Handelsminister Ann Linde(S) vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars styrelseordförande Göran Arrius och generalsekreterare Lena Bartholdson öppnar Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Statsminister Stefan Löfven och Överbefälhavare Micael Bydén vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Statsminister Stefan Löfven talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Statsminister Stefan Löfven håller presskonferens vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Peter Hultqvist anländer till Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: H.M. Kung Carl XVI Gustaf vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Peter Hultqvist talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Peter Hultqvist och Jan Björklund vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Inrikesminister Anders Ygeman talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Helena Lindberg, generaldirektör MSB och Micael Bydén, överbefälhavare Försvarsmakten vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Paneldiskussion vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017 med (från vänster) Dennis Gyllensporre, chef ledningsstaben Försvarsmakten. Christina Malm, generaldirektör Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Peter Nordlund, överingenjör FOI. Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert. Lars Fresker, ordförande Officersförbundet.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Janis Sarts, director of STRATCOM, talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Gunnar Karlsson, Chef MUST Försvarsmakten, talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Paneldiskussion vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017 med (från vänster) Gunnar Karlsson, chef MUST Försvarsmakten. Patrik Oksanen, politisk redaktör MittMedia. Mikael Tofvesson, enhetschef MSB. Andres Lindberg, tf chef ledarredaktionen Aftonbladet.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Paneldiskussion vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017 med (från vänster) Magdalena Tham Lindell, Folke Bernadotteakademin. Ann-Marie Orler, Polismästare Polisen. Jan Törnqvist, insatschef Försvarsmakten.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Rikspolischef Dan Eliasson talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Rikspolischef Dan Eliasson och generaldirektör och chef Säkerhetspolisen, Anders Thornberg vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Paneldiskussion vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017 med (från vänster) Alexander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet. Emma Nilenfors, enhetschef SIDA. Robert Egnell, institutionschef Försvarshögskolan. Anna karin Eneström, utrikesråd Utrikesdepartementet.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Erik Wennerström, generaldirektör Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar den Nationella Trygghetsundersökningen 2016 vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Paneldiskussion vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017 med (från vänster) Anna Dahlberg, politisk redaktör Expressen. Hanna Cederin, förbundsordförande Ung Vänster. Magnus Ek, Förbundsordförande CUF. Sara Clevensjö Lind, säkerhetschef Stockholms stad.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars tillträdande generalsekreterare Maud Holma von Heijne vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.

Fotograf: Ulf Palm

Rikskonferensen 2016

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Inrikesminister Anders Ygeman talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Rikspolischefen Dan Eliasson talar vid Rikskonferensen 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Brå:s generaldirektör Erik Wennerström presenterar den Nationella trygghetsundersökningen vid Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: En paneldiskussion om våldsbejakande extremism vid Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Två säkerhetspolischefer på scenen under Rikskonferensen 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Ledamöter från Försvarsutskottet deltar i panelsamtal i Sälen.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Tre aktuella utredare talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: MSB:s generaldirektör Helena Lindberg talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Micael Bydén talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister på scenen under Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Försvarsminister Peter Hultqvist talar på Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Sv Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström talar på Rikskonferensen 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Ann Dismorr, enhetschef Utrikesdepartementet och Gudrun Persson, forskningsledare FOI medverkar i Rikskonferensen 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Paneldiskussion med Anna Wieslander, stf direktör Utrikespolitiska institutet och Gunilla Herolf Kungl Krigsvetenskapsakademin.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Lettlands president Raimonds Vējonis talar vid Rikskonferensen.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Presskonferens under Rikskonferensen 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Margot Wallström vid presskonferens under Rikskonferensen.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Gäster vid Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Margot Wallström talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Lettlands president Raimonds Vējonis välkomnas av generalsekreterare Lena Bartholdson till Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Mona Sahlin anländer till Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Deltagarna anländer till Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: ÖB Micael Bydén anländer till Folk och Försvars Rikskonferens 2016.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Sälens Högfjällshotell

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Sälens Högfjällshotell

Fotograf: Ulf Palm

Rikskonferensen 2015

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Christer Fuglesang talar om rymden under Rikskonferensen i Sälen.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Journalisten Alex Duval-Smith talar om Mali under Rikskonferensen i Sälen.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Paneldebatt om försvarsbeslutet under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Sveriges och Finlands försvarsministrar möts på scenen under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Prins Carl Philip i samtal med Carl Haglund under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Kalla vindar utanför Sälens Högfjällshotell och Folk och Försvars Rikskonferens.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Hans Wallmark på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Generaldirektör Helena Lindberg på Rikskonferensen 2015.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Sverker Göranson på Rikskonferensen 2015.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Svenska Freds ordförande Anna Ek ställer en fråga till försvarsministern på Rikskonferensen 2015.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Peter Hultqvist talar på Rikskonferensen 2015.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Publik på Rikskonferensen 2015.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Peter Hultqvist på Rikskonferensen 2015.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Annie Lööf på Rikskonferensen 2015.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Partiledare på Rikskonferensen 2015.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Utrikesminister Margot Wallström på Rikskonferensen 2015

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Folk och Försvars ordförande Göran Arrius inledningstalar vid Rikskonferensen 2015.

Fotograf: Ulf Palm

Fotorubrik: Överbefälhavare Sverker Göranson anländer till Rikskonferensen 2015.

Fotograf: Ulf Palm