Rikskonferensen i Sälen

Sveriges främsta forum för diskussion om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Rikskonferensen 2024

Rikskonferensen 2024

Konferensens upplagor 2014-2023
Rikskonferensen 2024
Pressrum

En säkerhetskonferens i fjällmiljö

Varje år sedan 1946 genomför Folk och Försvar Rikskonferensen – Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Rikskonferensen har sedan starten arrangerats på flera platser i fjällmiljö, men har sedan 1993 arrangerats på Högfjällshotellet i Sälen.

Rikskonferensen samlar varje år cirka 350 deltagare och 60–70 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Konferensen uppmanar till möten mellan politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället – inte minst ungdomsorganisationer – samt representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. Därtill finns en stor och växande medienärvaro.

Konferensen är ett tillfälle att främja diskussion om det framtagna programmet och har högnivåtalare och framstående experter som deltagare. Därmed syftar konferensen att sätta frågorna på agendan och låta flera perspektiv mötas och komma till tals.

Ett annat viktigt syfte med konferensen är mötet mellan beslutsfattare och våra medlemsorganisationer, som bidrar med folkförankringen i frågor som berör Sveriges säkerhet.

Sedan 2013 finns konferensen tillgänglig för vem som helst att följa live online utan kostnad, eller ta del av i efterhand. Delta gärna i debatten genom att använda hashtagen #fofrk.