Styrelsen

I vår styrelse finns ledamöter valda av och från våra många medlemsorganisationer. Styrelsen sammanträder kontinuerligt under året och leder ytterst vår verksamhet mellan årsmötena. Vi arrangerar våra årsmöten under våren.

Styrelse, ordförande och generalsekreterare genom historien

Styrelsemedlemmar

Jan-Olof Jacke

Ordförande

Svenskt Näringsliv

Susanna Gideonsson

Vice ordförande

Landsorganisationen i Sverige (LO)

Palle Borgström

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Mari Ternbo

Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)

Mikael Sjöberg

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

Håkan Andersson

Kooperativa förbundet (KF)

Stefan Sarmes

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

Douglas Thor

Moderata Ungdomsförbundet (MUF)

Ida Texell

Scouterna

Bengt Mattsson

Forskande läkemedelsföretagen i Sverige (Lif)

Åsa Regnér

Rädda Barnen

Patrik Jakobsson

Sveriges Kommuner och Regioner

Heléne Rådemar

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté

Anna Siverstig

Av Försvarsmakten föreslagen representant

Sara Myrdal

Av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreslagen representant

Våra ordförande genom tiderna

Överståthållare Torsten Nothin, 1940 – 1944

Direktör Albin Johansson, KF 1944 – 1958

Direktör Bertil Kugelberg, SAF 1958 – 1967

Direktör Otto Nordenskiöld, TCO 1967 – 1970

Direktör Harald Håkansson, LRF 1970 – 1977

LO-ordförande Gunnar Nilsson, 1977 – 1983

Direktör, SAF Olof Ljunggren, 1983 – 1986

TCO-ordförande Björn Rosengren, 1986 – 1994

LRF-ordförande Bo Dockered, 1994 – 1998

TCO-ordförande Inger Ohlsson, 1998 – 2000

SACO-ordförande/Vd Sv. Läkarförbundet Anders Milton, 2000 – 2003

Vice vd Svenskt Näringsliv H G Wessberg, 2003 – 2004

RF-ordförande Caroline Trapp, 2004 – 2005

LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin, 2005 – 2009

TCO-ordförande Sture Nordh, 2009 – 2012

Saco-ordförande Göran Arrius, 2012 – 2023

Våra generalsekreterare genom tiderna

Folke Thunborg, 1940 – 1942

Bengt Junker, 1942 – 1944

Harald Jacobsson, 1944 – 1945

Ivar Göthberg, 1945 – 1957

Henning Wingård, 1957 – 1966

Börje Lindqvist, 1966 – 1978

Roland Morell, 1978 – 1983

Maj-Britt Zillén, 1984 – 1991

Christina Salomonson, 1991 – 1996

Olle Fack, 1996 – 2000

Ulla Gudmundson, 2000 – 2001

Lars Ekeman, 2001 – 2012

Lena Bartholdson, 2012 – 2017

Maud Holma von Heijne 2017 –