Material baserat på vad du söker

På våra temasidor har vi samlat utvalt material och här kan du också läsa mer om våra största projekt, t ex #UNGSÄK och Rikskonferensen.

Rikskonferensen 2023

Varje år sedan 1946 genomför Folk och Försvar Rikskonferensen – Sveriges främsta forum för diskussion om säkerhetspolitik, försvar, samhällets krisberedskap och globala säkerhetstrender. Rikskonferensen 2023 ägde rum den 8-10 januari.

Rikskonferensen 2022

Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen – Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Rikskonferensen 2021

Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen – Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Partiledarintervjuer

Folk och Försvar intervjuar partiledarna om försvar, säkerhet och krisberedskap i och med valet 2022.

#UNGSÄK

#UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen. Arbetet ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

 

Almedalen

Folk och Försvar är på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida kunskap och främja debatt om aktuella frågor inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap i Sverige och världen.

Kriget och lagen

Försvarsbeslutet 2020

Folk och Försvars samlade material rörande försvarsbeslutet 2020.

Cybersäkerhet

Folk och Försvars samlade verksamhet på cybersäkerhetsområdet.