Tillbaka till föregående sida

Almedalen

Folk och Försvar är på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida kunskap och främja debatt om aktuella frågor inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap i Sverige och världen.

Pandemin har inneburit ett uppehåll av vår medverkan under Almedalsveckan. Sist vi medverkade var 2019 då vi stod som medarrangör till ”Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt”.

Projektet ”Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt” var ett samarbete mellan Folk och Försvar, Försvarshögskolan, Sveriges Veteranförbund, Kungliga Krigsvetenskapsakademin, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté och Officersförbundet där vi tillsammans samlade seminarier på temat krisberedskap, försvar och säkerhet.

2022 är vi återigen på plats och arrangerar arenan tillsammans med Försvarshögskolan, Sveriges Veteranförbund, Frivilliga Försvarsorganisationer och Officersförbundet.

Almedalen 2022

Almedalen 2019

Almedalen 2018