Tillbaka till föregående sida

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet är en fråga som berör hela samhället och alla dess nivåer. De traditionella domänerna i vilka ett lands militära och civila försvar tidigare brukat agera har med den militärtekniska utvecklingen de senaste decennierna utökats. Cybersäkerhet är en fråga som rör var en av oss, i allt från privata enheter som datorer och telefoner till hur staten hanterar samhällskritiska system och dess säkerhet.

Exemplen som kan lyftas är tyvärr många där attacker fått både allvarliga och dyra konsekvenser. Samtidigt växer ”Internet of things” och idag är många nya tekniska enheter uppkopplade. Allt från ugnar i hemmet till kärnkraftverk och militära system är uppkopplade mot internet i olika utsträckning. Detta effektiviserar vår vardag och möjliggör många användbara och spännande funktioner samtidigt som det riskerar göra samhället allt mer sårbart. Desto fler enheter som ansluter till internet desto större risk för att några av dessa kan nyttjas i olika attacker.

Folk och Försvar har på denna sida samlat all cybersäkerhetsrelaterad verksamhet och kommer under vintern 20/21 fokusera extra på ämnet.

Seminarier

Artiklar

Podcasts