Tillbaka till föregående sida

Folk och Försvars Rikskonferens 2023

Rikskonferensen 2023 genomfördes den 8-10 januari.

Ta del av utdrag eller konferensen i sin helhet genom att klicka här eller på sändningslänkarna nedan.

Varje år sedan 1946 genomför Folk och Försvar Rikskonferensen – Sveriges främsta forum för diskussion om säkerhetspolitik, försvar, samhällets krisberedskap och globala säkerhetstrender.

Rikskonferensen samlar varje år ca 350 deltagare och 60–70 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Konferensen uppmanar till möten mellan politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället – inte minst ungdomsorganisationer – samt representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. Därtill finns en stor och växande medienärvaro.

Vi ser en värld där demokrati på många håll är på tillbakagång, terrorn hittar nya fästen att gro, klimatförändringarnas konsekvenser leder till humanitära katastrofer och antalet människor på flykt ökar. Samtidigt pågår ett invasionskrig i Europa: det allvarligaste säkerhetspolitiska läget vi sett sedan andra världskriget. Rysslands invasion av Ukraina 2014 som utvecklades till ett fullskaligt krig den 24 februari 2022 har ställt mycket på ända, inte minst svensk och finsk utrikes- och säkerhetspolitik. EU antog en stark enad front gentemot Ryssland och från årsskiftet tar Sverige över ordförandeklubban i EU:s ministerråd. Samtidigt har både Sverige och Finland ansökt om medlemskap i Nato, något som för Sveriges del innebär en brytpunkt med en 200-årig tradition av militär alliansfrihet.

Mot bakgrund av kommande EU-ordförandeskap och den utveckling vi sett är temat för 2023 års Rikskonferens EU och Nato i en ny säkerhetspolitisk verklighet.

Ju allvarligare tider, desto mer påtaglig blir vikten av Rikskonferensen och det öppna, demokratiska samtal den innebär. Därför vill vi på Folk och Försvar rikta ett stort tack till alla talare och medlemsorganisationer som möjliggjorde Rikskonferensen 2023.

 

 

Kontakt

Karin Abbor-Svensson

Projektledare Rikskonferensen 2023

 

070 090 88 61

karin.abbor-svensson@folkochforsvar.se

Nyheter

Mer om Rikskonferensens programblock

Press

Presskontakt

Per Klingvall
Pressansvarig Rikskonferensen 2022

per.klingvall@folkochforsvar.se

070-301 68 05