Tillbaka till föregående sida

Folk och Försvars Rikskonferens 2024

Rikskonferensen 2024 äger rum den 7-9 januari. På den här sidan kommer du under hösten kunna hitta mer information om konferensen.

Programmet offentliggörs 31 oktober och publiceras här och i våra sociala kanaler. Följ oss gärna där (där heter vi Folkochforsvar)!

Redan nu kan du hitta de vanligaste frågorna och svar på dessa på den här sidan.

 

 

Kontakt

Karin Abbor-Svensson

Projektledare Rikskonferensen 2024

rikskonferensen@folkochforsvar.se

Vanliga frågor och svar

Vad är Rikskonferensen? 

Varje år sedan 1946 genomför Folk och Försvar Rikskonferensen – Sveriges främsta forum för diskussion om säkerhetspolitik, försvar, samhällets krisberedskap och globala säkerhetstrender. Konferensen syftar till att erbjuda både formella och informella diskussioner mellan beslutsfattare, myndigheter, branschorganisationer, fackföreningar, ungdomsorganisationer och en stor rad folkrörelseorganisationer. I konferensen deltar mellan 350-400 konferensgäster och 60-70 talare under tre dagar fyllda med föreläsningar, diskussioner och debatter.  

Vilka datum är Rikskonferensen? 

Rikskonferensen 2024 äger rum den 7-9 januari. Generellt ordnas Rikskonferensen alltid i början av året mellan Trettondagen och Riksdagens öppnande – detta för att kunna ha med politiker och beslutsfattare på plats.  

Vad handlar Rikskonferensen om?  

Programmet utformas av Folk och Försvars kansli och fokuserar på aktuella frågor inom försvars- och säkerhetspolitik, civilt försvar och krisberedskap samt globala säkerhetstrender. Rikskonferensens program är indelat i olika tematiska block för att på så vis skapa både inramning för hela konferensen samt en röd tråd mellan dagarna. 

Programmet offentliggörs 31 oktober och publiceras då på vår hemsida och i våra sociala kanaler. Följ oss gärna där (där heter vi Folkochforsvar)!  

Kan jag anmäla mig till Rikskonferensen? 

De som deltar i Rikskonferensen på plats har fått en personlig inbjudan av Folk och Försvar. Det finns därmed ingen öppen anmälan till Rikskonferensen för allmänheten. Däremot kan alla som är intresserade av programmet ta del av Rikskonferensen genom att följa sändningen på Folk och Försvars YouTube-kanal eller via SVT.  

Hur kan jag följa Rikskonferensen? 

Rikskonferensen kommer att sändas i sin helhet på Folk och Försvars Youtube-kanal. Följ oss där! 

Information om Rikskonferensens program kommer att publiceras i våra sociala kanaler: hemsida, Twitter, Instagram, LinkedIn och Facebook. 

Är det några utställningar på Rikskonferensen? 

Det finns inte möjlighet att ställa ut material under Rikskonferensen, ej heller dela ut material till deltagare.

Hur finansieras Rikskonferensen? 

Rikskonferensen finansieras helt av deltagaravgifter.