Tillbaka till föregående sida

Försvarsbeslutet 2020

Varje försvarsbeslut som ska fattas är en komplex process. Det är inte bara många stora och komplicerade frågor som behöver utredas av berörda myndigheter utan också många prioriteringar som våra politiker måste både göra och avstå för att nå fram till det konsensusbeslut som det ofta brukar utmynna i.

Inför försvarsbeslutet 2020 har turerna varit många. Därför har Folk och Försvar också försökt belysa frågan ur många perspektiv under vägen fram till idag för att tydliggöra de prioriteringar som görs, de svårigheter beredningen möter efter vägen men också varför vissa beslut tas, eller inte tas, under tiden.

Här samlar vi de seminarier, artiklar och övrigt material som Folk och Försvar gjort eller låtit publicera som rör ämnet.

Artiklar

Seminarier