Tillbaka till föregående sida

Partiledarintervjuer 2022

Folk och Försvar är en ideell aktör som är partipolitiskt obunden. Vår uppgift är att vara folkbildande och öka kunskap om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik samt krisberedskap. Vi vill öka allmänhetens förutsättningar att ta ställning till riksdagspartiernas inställning i dessa frågor, inte minst i den pågående valrörelsen. För att göra det bjöd vi under våren 2022 in samtliga partiledare till en intervju om Sveriges försvar och säkerhet.

De tematiska områdena för partiledarintervjuerna är säkerhetspolitik, försvarspolitik samt totalförsvar och krisberedskap.

Vår intervjuserie med riksdagens partiledare har blivit lite utdragen i tiden. En orsak till det är Rysslands krig emot Ukraina, som i sin tur har lett till ett antal omprioriteringar i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Förut fanns det inte en majoritet i riksdagen som stöttade ett Natomedlemskap, men det har ändrats och både Sverige och Finland har nu gemensamt skickat in varsin ansökan om medlemskap. Detta efter att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna ändrat inställning.

Ta del av intervjuerna nedan!

Partiledarintervjuer