Tillbaka till temasidor

Tillbaka

Folk och Försvars Rikskonferens

Folk och Försvar har sedan 1946 årligen arrangerat en rikskonferens och sedan flera decennier tillbaka har denna arrangerats på Högfjällshotellet i Sälen.

På grund av den rådande pandemin har Folk och Försvars styrelse har tagit beslutet att Rikskonferensen 2021 kommer att genomföras som en digital produktion med talare på plats i Stockholm under den period som konferensen var planerad till Sälen, det vill säga under vecka 2. Covid-19-pandemin har påverkat hela samhället och vi har sedan i våras ställt om och anpassat vår verksamhet. Folk och Försvar konstaterar, utifrån det läge vi befinner oss i nu, att det inte är möjligt att samla hundratals personer på en och samma plats i januari. Därför kommer även Rikskonferensen att anpassas till det rådande läget och få en annan utformning 2021.

Folk och Försvars Rikskonferens är den främsta arenan för frågor som rör Sveriges försvar, säkerhet och krisberedskap och brukar få stor uppmärksamhet. Konferensen är ett tillfälle att främja diskussion om programmet och har högnivåtalare och framstående experter som deltagare. Men ett annat viktigt syfte med konferensen är också mötet mellan våra medlemsorganisationer och beslutsfattare, som bidrar med folkförankringen i frågor som berör Sveriges säkerhet. Det blir svårt att erbjuda under omständigheterna men frågorna som diskuteras är mer aktuella än någonsin och därför kommer vi att hitta ett format för att kunna lyfta och diskutera frågorna på ett bra sätt.

”Vi fokuserar därför på att göra en digital produktion 2021 och ser fram emot att med det göra ett helt nytt format så att diskussionen och frågorna tydliggörs. Men eftersom vi inte kan erbjuda samma fysiska möten ser vi fram emot att åter kunna vara i på plats Sälen 2022”, hälsar Maud Holma von Heijne, Folk och Försvars generalsekreterare.

Program och upplägg för Rikskonferensen 2021 är under utarbetande. Mer information om hur Rikskonferensen kommer att genomföras kommer att delges framöver via vår hemsida samt våra kanaler på sociala medier.

Om Rikskonferensen

Rikskonferensen samlar varje år ca 350 deltagare och 50-60 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Konferensen uppmanar till möten mellan politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället – inte minst ungdomsorganisationer – samt representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. Därtill finns en stor och växande medienärvaro.

Hela Rikskonferensen webbsänds och kan ses live och i efterhand här på vår hemsida.

Den officiella hashtagen för Folk och Försvars Rikskonferens är #fofrk

Kontakt

Karin Abbor-Svensson

Projektledare Rikskonferensen 2021
070-090 88 61
karin.abbor-svensson@folkochforsvar.se

Press

Presskontakt

Kontakt

Amandah Andersson
Pressansvarig Rikskonferensen 2021
072-188 84 51
amandah.andersson@folkochforsvar.se

Pressbilder

Pressbilder läggs upp löpande i vårt pressrum.