Tillbaka till föregående sida

Folk och Försvars Rikskonferens 2021

Den 11-12 januari genomfördes Folk och Försvars Rikskonferens 2021

Folk och Försvar har sedan 1946 årligen arrangerat en rikskonferens och sedan flera decennier tillbaka har denna arrangerats på Högfjällshotellet i Sälen. På grund av den rådande pandemin arrangerades Rikskonferensen 2021 istället som en digital Tv-produktion med talare på plats i Stockholm. Covid-19-pandemin har påverkat hela samhället och Folk och Försvar har sedan i våras ställt om och anpassat vår verksamhet.

Folk och Försvars Rikskonferens är den främsta arenan för frågor som rör Sveriges försvar, säkerhet och krisberedskap och brukar varje år få stor uppmärksamhet. Konferensen är ett tillfälle att främja diskussion om försvars- och säkerhetspolitik med högnivåtalare och framstående experter som deltagare. Ett annat viktigt syfte med Rikskonferensen är mötet mellan våra medlemsorganisationer och beslutsfattare, som bidrar med folkförankringen i frågor som rör Sveriges säkerhet. Fastän fysiska möten inte gick att erbjuda under de rådande omständigheterna är frågorna som avhandlades under konferensen mer aktuella än någonsin. Mot denna bakgrund var vi glada att kunna genomföra Rikskonferensen i ett anpassat format där vi fick möjlighet att lyfta och diskutera dessa frågor.

Rikskonferensen 2021 går att se i efterhand på vår Youtubekanal. Sändningen är uppdelad i två delar, en för måndagens program (länk här) och en för tisdagens program (länk här). Du kan också se Rikskonferensen via SVT Forum.

Under Rikskonferensens två dagar avhandlades totalt tio programblock med olika ämnen. Samtliga block anslöt på ett eller annat vis till Rikskonferensens tema: Sveriges förmåga att möta hot och kriser i en omvärld under omdaning.

Programmet för Rikskonferensen 2021 går att finna på denna sida, i en ruta nedanför denna text. Nedan finns även närmare presentationer om innehållet i respektive programblock.

Den officiella hashtagen för Folk och Försvars Rikskonferens var #fofrk.

Om Rikskonferensen

Rikskonferensen samlar varje år ca 350 deltagare och 60–70 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Konferensen uppmanar till möten mellan politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället – inte minst ungdomsorganisationer – samt representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. Därtill finns en stor och växande medienärvaro.

Kontakt

Karin Abbor-Svensson

Projektledare Rikskonferensen 2021
070-090 88 61
karin.abbor-svensson@folkochforsvar.se

Mer om Rikskonferensens programblock

Press

Presskontakt

Kontakt

Amandah Andersson
Pressansvarig Rikskonferensen 2021
072-188 84 51
amandah.andersson@folkochforsvar.se

Pressbilder

Pressbilder från Rikskonferensen 2021 finns i vårt pressrum.