Tillbaka till temasidor

Tillbaka

Folk och Försvars Rikskonferens

2020 års Rikskonferens kommer att genomföras den 12-14 januari på Högfjällshotellet i Sälen.

Rikskonferensen samlar varje år ca 350 deltagare och 50-60 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Konferensen uppmanar till möten mellan politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället – inte minst ungdomsorganisationer – samt representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. Därtill finns en stor och växande medienärvaro.

Hela Rikskonferensen webbsänds och kan ses live och i efterhand här på vår hemsida.

Den officiella hashtagen för Folk och Försvars Rikskonferens är #fofrk

Kontakt

Karin Abbor-Svensson

Projektledare Rikskonferensen 2020
070-090 88 61
karin.abbor-svensson@folkochforsvar.se

Rikskonferensen 2020

Pressbilder

Pressbilder hittar du i vårt pressrum.

Pressackreditering

Journalister med uppdrag från medieföretag och som vill bevaka Rikskonferensen kommer att kunna ackreditera sig via Folk och Försvars hemsida från den 2 december. Ackrediteringen kommer att göra det möjligt att bevaka Rikskonferensen på plats men den enskilde förutsätts lösa sitt boende och sina egna måltider.

Av utrymmesskäl kommer Folk och Försvar att begränsa antalet ackrediteringar.

Ansök om pressackreditering genom att klicka här.

Kontakt

Per Klingvall
Pressansvarig Rikskonferensen 2020
070-301 68 05
per.klingvall@folkochforsvar.se