Utbildningar för universitet och högskola

Folk och försvar erbjuder kostnadsfria scenarioövningar för universitet och högskola och som riktar sig främst till studenter vid journalist- och kommunikatörsutbildningar.

 

 

Rapportering om kris och krig

 

Rapportering om kris och krig är en utbildning som Folk och Försvar genomför för journaliststudenter runtom i landet. Övningen ger praktisk träning i nyhetsvärdering, intervjuteknik och källgranskning samt redaktionellt arbete i en säkerhetspolitisk kontext.

Vi inleder med föreläsningar om säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap. Större delen av utbildningen är dock scenariobaserad och tar sin utgång i en fiktiv kris i Östersjöområdet där Sverige blir involverat i flera olika avseenden. Samtidigt som detta händelseförlopp utspelas drabbas också Sverige av en mycket allvarlig samhällsstörning med stor påverkan på många människors liv. En övningsledning agerar intervjupersoner och spelar olika roller, såsom politiker, myndighetsföreträdare, militärer eller vanliga privatpersoner. Studenternas uppgift under utbildningen är ta reda på vad om pågår och att producera nyhetsinnehåll. Deras största utmaningar är att avgöra vad som är viktigt för deras läsare och omsätta ett komplext händelseförlopp till nyheter. För att lyckas med uppgiften behöver de också förstå hur vårt samhälle är organiserat för att dels kunna nå rätt intervjupersoner, dels bestämma vilka aktörer som ska få komma till tals i artiklarna.

Utbildningen genomförs under två dagar och är kostnadsfri för lärosätena.

 

Kommunikation i kris

Kommunikation i kris är en övning som främst riktar sig till studenter i medie- och kommunikationsvetenskap. Övningen genomförs under en dag där förmiddagen vigs åt föreläsningar om samhällets säkerhet, svensk krisberedskap och vad som är viktigt att tänka på när viktiga budskap ska kommuniceras till allmänheten under en allvarlig samhällsstörning.

På eftermiddagen introduceras studenterna för ett scenario där de ikläder sig rollen som kommunikatörer vid en offentlig förvaltning och får öva kommunikation under en samhällskris. Deras största utmaningar är att under den hårda tidspress som råder prioritera vilken information som är viktig för olika målgrupper där det primära målet är att rädda liv.

 

Kontaktperson

För mer information, vänligen kontakta:

FAQ

Vad kostar utbildningarna?

Utbildnignarna är kostnadsfria för universitet och högskolor

Var genomförs utbildningarna?

Vi genomför den över hela landet vid universitet och högskolor som har utbildningar i media- och kommunikationsvetenskap eller journalistutbildningar

Kan utbildningen genomföras digitalt?

Ja, alla våra utbildningar kan genomföras digitalt, men att genomföra  fysiskt på plats är att rekommendera

Du kanske är intresserad av följande material

Artiklar

Folk och Försvar ger ut boken “Vägval – Framtiden för svensk säkerhet”

Artiklar

Bland botar och troll: Det yttre hotet mot det amerikanska valet

Artiklar

Myndigheten för psykologiskt försvar och det växande desinformationshotet