Utbildningar

Folk och Försvars största verksamhet är utbildning inom försvar, säkerhet och krisberedskap. Denna baseras på vår vision om att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet för oss alla i vår omvärld.

Utifrån detta fokuserar vi på kriser och konflikter i Sverige och världen, på internationella relationer samt på svensk säkerhetspolitik, försvarspolitik och krisberedskap.

Minister för en dag

Minister för en dag är en utbildning som primärt riktar sig mot gymnasieelever, men den genomförs även
på universitet och högskolor samt för andra relevanta organisationer. Utbildningen har utgångspunkt i ett scenariobaserat rollspel där deltagarna tilldelas rollen som ministrar för i fem fiktiva länder som alla står inför sina egna säkerhetspolitiska utmaningar. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs i Sverige.

Övningen syftar till att ge en inblick i vilka frågor som kan lyftas in i området säkerhetspolitik och är tänkt att väcka tankar och idéer om krisberedskap, försvars- och säkerhetspolitik på ett engagerande sätt och att stärka unga människors delaktighet i frågor som påverkar Sveriges fred, frihet och säkerhet.

Läs mer här.

Försvars- och Säkerhetsakademin

Försvars och Säkerhetsakademin är en unik och exklusiv utbildning för dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området och som vill lära känna svensk säkerhet inifrån.

Akademin utgör en plattform för lärande, diskussion och utveckling rörande den nationella och internationella säkerhetens utmaningar, institutioner och verktyg och erbjuder inspirerande föreläsningar och praktiska besök i vardagen hos våra mest framträdande säkerhetspolitiska aktörer. Föreläsningar och lyssnande varvas med samtal och diskussion mellan deltagare och talare och i mötet med framstående representanter skapas förutsättningar för reflektion och utbyte.

Läs mer här.

Säkerhetspolitisk Grundkurs

Säkerhetspolitisk Grundkurs är en heldagsutbildning för unga från Folk och Försvars medlemsorganisationer. Utbildningen riktar sig till dig som är mellan 18-25 år och som har ett intresse av försvars- och säkerhetspolitik. Kursen syftar till introducera relevanta begrepp inom säkerhetspolitiken och ge deltagarna en god grund till fortsätt engagemang inom området.

Under kursen får deltagarna lyssna till föredrag, delta i workshopsdiskussioner och träffa andra unga som har ett engagemang för frågorna, eller som i framtiden vill arbeta inom det försvars- och säkerhetspolitiska fältet. Grundläggande för dagen är även en mångfald i talare, frågeställningar och problemformuleringar för att skapa en bred bild av säkerhetspolitiken.

Läs mer här.

Kommunikation i kris

Kommunikation i kris är en övning som främst riktar sig till studenter i medie- och kommunikationsvetenskap. Övningen genomförs under en dag, där förmiddagen vigs åt föreläsningar om samhällets säkerhet och svensk krisberedskap för att ge studenterna en bättre kunskapsgrund inför eftermiddagens praktiska moment.

På eftermiddagen introduceras studenterna för ett scenario där de praktiskt övas i kommunikation under en samhällskris. Tidspressen för studenterna kommer bitvis vara hård, samtidigt som de på ett tydligt sätt måste formulera och nå ut med viktiga budskap till olika delar av allmänheten.

Idag genomförs övningen på JMG vid Göteborgs universitet, Mittuniversitetet i Sundsvall, Södertörns högskola och på Örebro universitet.

För mer information om utbildningen och bokningsförfrågan vänligen kontakta utbildningsansvarig Jennie Ivarsson på jennie.ivarsson@folkochforsvar.se.

Rapportering om kris och krig

Rapportering om kris & krig är en säkerhetspolitisk utbildning som Folk och Försvar genomför på universitet, högskolor och folkhögskolor runtom i landet. Syftet med utbildningen är att ge studenterna mer insikt i säkerhetspolitik, försvar och frågor som rör samhällets krisberedskap. Utbildningen är också ett praktiskt sätt för studenterna att öva sig i källgranskning, nyhetsvärdering och redaktionellt arbete.

Vi inleder med föreläsningar om säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap. Större delen av utbildningen är dock scenariobaserad och tar sin utgång i en fiktiv kris i Östersjöområdet där Sverige blir involverat i flera olika avseenden. Samtidigt som detta händelseförlopp utspelas drabbas också Sverige av en mycket allvarlig samhällsstörning med stor påverkan på många människors liv. En övningsledning agerar intervjupersoner och spelar olika roller, såsom politiker, myndighetsföreträdare, militärer eller vanliga privatpersoner. Studenternas uppgift under utbildningen är ta reda på vad om pågår, samt att producera nyhetsinnehåll.

Utbildningen genomförs under en och en halv dag och är kostnadsfri för universitet, högskolor och folkhögskolor och är mycket uppskattad av såväl studenter som lärare.

För mer information om utbildningen och bokningsförfrågan vänligen kontakta utbildningsansvarig Jennie Ivarsson på jennie.ivarsson@folkochforsvar.se.