Utbildningar

Folk och Försvars största verksamhet är utbildning inom försvar, säkerhet och krisberedskap. Denna baseras på vår vision om att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet för oss alla i vår omvärld.

Utifrån detta fokuserar vi på kriser och konflikter i Sverige och världen, på internationella relationer samt på svensk säkerhetspolitik, försvarspolitik och krisberedskap.

Minister för en dag

Vad ligger bakom de kriser och konflikter som pågår i vår omvärld? Vilken roll spelar den säkerhetspolitiska utvecklingen, och hur kan det påverka oss här i vår egen vardag? Genom att lära oss att tolka och förstå olika skeenden ökar vi förståelsen för och kunskapen om de mekanismer som idag styr internationell politik.

Folk och Försvar har därför utvecklat den scenariobaserade utbildningen Minister för en dag: en praktisk simuleringsövning, följd av en problematiserande diskussion.

Läs mer här.

Kommunikation i kris

Kommunikation i kris är en övning som främst riktar sig till studenter i medie- och kommunikationsvetenskap. Övningen genomförs under en dag, där förmiddagen vigs åt föreläsningar om samhällets säkerhet och svensk krisberedskap för att ge studenterna en bättre kunskapsgrund inför eftermiddagens praktiska moment.

På eftermiddagen introduceras studenterna för ett scenario där de praktiskt övas i kommunikation under en samhällskris. Tidspressen för studenterna kommer bitvis vara hård, samtidigt som de på ett tydligt sätt måste formulera och nå ut med viktiga budskap till olika delar av allmänheten.

Idag genomförs övningen på JMG vid Göteborgs universitet, Mittuniversitetet i Sundsvall, Södertörns högskola och på Örebro universitet.

För mer information om utbildningen och bokningsförfrågan vänligen kontakta oss på info@folkochforsvar.se.

Rapportering om kris och krig

Rapportering om kris & krig är en säkerhetspolitisk utbildning som Folk och Försvar genomför på universitet, högskolor och folkhögskolor runtom i landet. Syftet med utbildningen är att ge studenterna mer insikt i säkerhetspolitik, försvar och frågor som rör samhällets krisberedskap. Utbildningen är också ett praktiskt sätt för studenterna att öva sig i källgranskning, nyhetsvärdering och redaktionellt arbete.

Vi inleder med föreläsningar om säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap. Större delen av utbildningen är dock scenariobaserad och tar sin utgång i en fiktiv kris i Östersjöområdet där Sverige blir involverat i flera olika avseenden. Samtidigt som detta händelseförlopp utspelas drabbas också Sverige av en mycket allvarlig samhällsstörning med stor påverkan på många människors liv. En övningsledning agerar intervjupersoner och spelar olika roller, såsom politiker, myndighetsföreträdare, militärer eller vanliga privatpersoner. Studenternas uppgift under utbildningen är ta reda på vad om pågår, samt att producera nyhetsinnehåll.

Utbildningen genomförs under en och en halv dag och är kostnadsfri för universitet, högskolor och folkhögskolor och är mycket uppskattad av såväl studenter som lärare.

För mer information om utbildningen och bokningsförfrågan vänligen kontakta oss på info@folkochforsvar.se.

Försvars- och Säkerhetsakademin

Försvars och Säkerhetsakademin är en unik och exklusiv utbildning för dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området och som vill lära känna svensk säkerhet inifrån.

Akademin utgör en plattform för lärande, diskussion och utveckling rörande den nationella och internationella säkerhetens utmaningar, institutioner och verktyg och erbjuder inspirerande föreläsningar och praktiska besök i vardagen hos våra mest framträdande säkerhetspolitiska aktörer. Föreläsningar och lyssnande varvas med samtal och diskussion mellan deltagare och talare och i mötet med framstående representanter skapas förutsättningar för reflektion och utbyte.

Läs mer här.