Försvars- och säkerhetsakademin

Vår exklusiva utbildning för unga engagerade i frågor som rör fred, frihet och demokrati.

Du kanske även är intresserad av

Tidigare alumner
#UNGSÄK
Studieresor

Försvars- och säkerhetsakademin

Försvars- och säkerhetsakademin (FOSA) är en unik och exklusiv utbildning för unga engagerade i Folk och Försvars medlemsorganisationer. Den riktar sig särskilt till de som vill fördjupa och utveckla sina kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området och som vill lära känna svensk säkerhet inifrån.

Akademin utgör en plattform för lärande, diskussion och utveckling rörande den nationella och internationella säkerhetens utmaningar, institutioner och verktyg och erbjuder inspirerande föreläsningar och praktiska besök i vardagen hos våra mest framträdande säkerhetspolitiska aktörer. Föreläsningar och lyssnande varvas med samtal och diskussion mellan deltagare och talare och i mötet med framstående representanter skapas förutsättningar för reflektion och utbyte.

I egenskap av oberoende arena strävar Folk och Försvar efter mötet mellan olika perspektiv och kontrasterande röster. Denna idé genomsyrar Försvars- och Säkerhetsakademin, som genom mångfald i talare, frågeställningar och problemformuleringar skapar en bred och omfattande bild av den svenska säkerhetspolitiken. Kunskapen du erhåller från akademin ger dig en varierad uppsättning analytiska verktyg och grundläggande verktyg för ditt engagemang inom svensk och internationell säkerhet.

Utöver kunskap och insikt skapar akademin förutsättningen att bygga och expandera ditt personliga nätverk tillsammans med dagens så väl som morgondagens ledande säkerhetspolitiska aktörer. Efter avslutad utbildning ingår du i ett aktivt nätverk av ledare och engagerade från det unga civilsamhället och det politiska livet, utifrån vilket du har möjligheten att bidra till den offentliga debatten och utveckla din karriär och framtid.

Som deltagare och alumn från Försvars- och säkerhetsakademin utgör du en viktig del av Sveriges säkerhetspolitiska fält. Dina erfarenheter och perspektiv är viktigt för utvecklingen av svensk säkerhetspolitik och vi på Folk och Försvar ser fram mot ditt bidrag till vår verksamhet och till den försvars- och säkerhetspolitiska diskussionen.

Format

Försvars- och säkerhetsakademin arrangeras i samarbete med Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Utrikesdepartementet och arbetsmarknadens parter som representeras av TCO, SACO, LO och Svenskt näringsliv, och genomförs under sex tillfällen mellan februari och maj. Samtliga utbildningstillfällen utgör heldagar och består av en blandning mellan föreläsningar, diskussioner och studiebesök. Observera att samtliga utbildningsträffar är obligatoriska. Alla träffar hålls på fredagar i Stockholmsområdet.

I anslutning till utbildningstillfällena arrangeras sociala evenemang i form av mottagning, middag och/eller mingel hos externa aktörer eller tillsammans med deltagargruppen. De sociala aktiviteterna arrangeras utanför ordinarie program och är ej obligatoriska.

Som deltagare i FOSA åläggs du även att skriva en artikeltext kopplat till ett tema i anslutning till en av utbildningsträffarna. Inlämningsuppgiften är obligatorisk för diplomering och för möjligheten att ingå i akademins alumnnätverk. Utifrån kvalitén och innehållet i artikeltexterna väljs några av deltagarnas artiklar ut och uppmärksammas av Folk och Försvar genom publicering på vår hemsida.

Datum
Varje utbildningsdag arrangeras tillsammans med en av de ovanstående aktörerna. Datumen för utbildningsträffarna under Försvars- och säkerhetsakademin 2024 är följande:

Vecka 8 – Folk och Försvar, fredagen den 23 februari
Vecka 10 – MSB, fredagen den 8 mars
Vecka 12 – Försvarsmakten, fredagen den 22 mars
Vecka 14  – Utrikesdepartementet, fredagen den 5 april
Vecka 16 – Försvarshögskolan, fredagen den 19 april
Vecka 18 – Arbetsmarknadens parter (TCO, LO, SACO och Svenskt näringsliv), fredagen den 3 maj

Kvalifikationer

Vi söker dig som är medlem i en av våra medlemsorganisationer (se lista), är mellan 20–30 år och som är intresserad av svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Ansökan

Ansökan till FOSA-akademin våren 2024 är stängd.

Urval och antagning

Urvalet till Försvars- och säkerhetsakademin görs efter bedömning av dina bifogade meriter. Kriterier som särskild vikt läggs vid är:

  • Engagemang inom civilsamhälle eller politik.
  • Engagemang/intresse för försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
  • Utvecklat engagemang inom en eller flera av Folk och Försvars medlemsorganisationer.

Kostnad

Deltagaravgiften uppgår till 1000 SEK* och betalas enskilt eller genom den sökandes medlemsorganisation.

*Resor inom Sverige, måltider samt kursmaterial ingår i utbildningskostnaden.

Frågor eller funderingar om FOSA24? 

Vänligen kontakta oss på info@folkochforsvar.se