Anmälan till Folk och Försvars årsmöte 2024

Anmälan till årsmötet är stängd. Om du vill delta, vänligen ta kontakt med karin.abbor-svensson@folkochforsvar.se.