Tillbaka till temasidor

Tillbaka

Studieresor

Folk och Försvar vill öka kunskapen om och förståelsen för olika länders säkerhets- och försvarspolitik. Därför genomför vi årligen två studieresor med deltagare från våra medlemsorganisationer, politiska partier, myndigheter, akademi och media. Syftet med studieresorna är att besöka ett land eller en region som är av intresse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik och att på plats få möjlighet att fördjupa sig i aktuella frågor. På våren genomför vi en längre resa och på hösten en kortare sådan som särskilt riktar sig till unga i  form av alumner från vår Försvars- och säkerhetsakademi.

Efter resan Folk och Försvar tillsammans med resans deltagare fram en reserapport. Syftet med rapporten är att sprida intryck och kunskap samt att återrapportera våra reflektioner och erfarenheter från resan. Rapporterna från våra senaste resor kan du läsa nedan.

Information om vår kommande studieresan till Ryssland och Ukraina hittar du här

 

Tidigare resmål:
2019: Kina, Israel och Palestina
2018: Jordanien, Israel och Palestina samt Warszawa
2017: Berlin och London
2016: Washington och Aten
2015: Kiev och Paris
2014: Riga och Indien
2013: Polen och Litauen samt Turkiet
2012: Egypten och Israel samt Wien
2011: Haag, London samt Moskva, Minsk och Riga
2010: Kina och Berlin
2009: Tyskland och USA
2008: Budapest samt Georgien och Azerbajdzjan
2007: Iran, Bryssel, Irland och Turkiet
2006: Haag, Sarajevo och Ukraina
2005: Bryssel och Warszawa
2004: Paris
2003: Bryssel och Ryssland
2002: Bryssel

Reserapporter