Tillbaka till temasidor

Tillbaka

#UNGSÄK

Verksamheten riktar sig framför allt mot unga engagerade i någon av Folk och Försvars medlemsorganisationer. Varje år arrangerar vi den populära Försvars och Säkerhetsakademin för 18-30-åringar, vi arrangerar också en studieresa, seminarier och vår intervjuserie #samtalmed.

Grunden i nätverket ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter. Läs mer om vad vi gör och hur du kan engagera dig här nedanför.

Kontakt

Elin Lilijenbladh

Utbildningsansvarig och Programansvarig unga, fred, säkerhet och försvar
070-733 07 52
elin.lilijenbladh@folkochforsvar.se

Försvars- och säkerhetsakademin

#samtalmed

Övrig verksamhet