Tillbaka till föregående sida

Unga, Försvar och Säkerhet

Verksamheten riktar sig framför allt mot unga engagerade i någon av Folk och Försvars medlemsorganisationer. Varje år arrangerar vi den populära Försvars och Säkerhetsakademin för 18-30-åringar, vi arrangerar också en studieresa, seminarier och vår intervjuserie #samtalmed.

Grunden i nätverket ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter. Läs mer om vad vi gör och hur du kan engagera dig här nedanför.

Försvars- och säkerhetsakademin

#samtalmed

Övrig verksamhet