Tillbaka till föregående sida

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Se samtalet
22
Okt

Samtal med: Karin Wallensteen

2020-10-22 (kl. 16:30 - 17:05)

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med: Karin Wallensteen

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har över tid försämrats. I statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring den 8 september i år sade statsministern: ”Gemensam säkerhet bygger vi tillsammans” där EU är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Sveriges statsminister lyfte också att vår tids stora utmaningar hanteras bäst genom multilateralt samarbete i FN, i EU och i Sveriges närområde.

Om tre månader tillträder Sverige som ordförande i OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Detta sker i en orolig tid. Utvecklingen i Belarus i kampen för demokrati kan påverka både Sverige och Europas säkerhet och Rysslands säkerhetspolitiska intressen och aggressioner mot Ukraina fortsätter vara en högaktuell politisk fråga. I Sydkaukasien har konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan eskalerat och länder som Turkiet, Ryssland, Iran och Israel är på olika sätt involverade i de upptrappade spänningarna, och stödjer den ena eller den andra sidan. Minskgruppen inom OSSE (USA, Ryssland och Frankrike) har haft en viktig roll i konflikten och här kommer Sverige som ordförandeland under 2021 med stor sannolikhet också ha en tongivande roll. Samtidigt är demokratin i många länder runt om i världen på en tillbakagång och Sverige har därför valt att fokusera på demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer under det kommande ordförandeskapet.

I Sverige har Statsrådsberedningen en viktig roll för frågor som rör Sveriges säkerhet i en bred bemärkelse. Sedan 2014 finns det säkerhetspolitiska rådet – ett råd som leds av statsministern med syfte att diskutera en samordnad hantering av frågor som rör Sveriges säkerhet. Vice statsministern, utrikesministern, försvarsministern och inrikesministern ingår i rådet och berörda myndigheter kan bjudas in till rådet. I rådet har bland annat den nationella säkerhetsstrategins utformning och genomförande diskuterats. Den nationella säkerhetsstrategin har funnits på plats sen 2017 och lyfter Sveriges säkerhetspolitiska hot: militära hot, cybersäkerhet, terrorism och våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet, energiförsörjning, infrastruktur, klimatförändringar och hälsohot.

Statsministerns statssekreterare för utrikesfrågor, Karin Wallensteen, har en viktig roll i för statsministerns utrikespolitiska arbete. Tillsammans med henne kommer vi diskutera Statsrådsberedningens arbete inom ramen för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vilken roll har det säkerhetspolitiska rådet och hur går arbetet med att ta fram en ny nationell säkerhetsstrategi? Vilka säkerhetshot anser statssekreteraren, tillsammans med regeringen, är viktiga att lyfta i framtiden? Hur förbereder sig Statsrådsberedningen, tillsammans med UD, inför det kommande ordförandeskapet i OSSE?

Karin Wallensteen har varit statsministerns statssekreterare för utrikesfrågor sedan 2019 och dessförinnan har hon varit departementsråd inom Statsrådsberedningen och ambassadråd vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien. Utöver detta har Karin Wallensteen även en lång bakgrund inom Utrikesdepartement efter att ha gått UD:s diplomatprogram i början av 2000-talet, men hon har även varit politisk sakkunnig vid Jordbruksdepartementet.

Under samtalet kommer statssekreterare Karin Wallensteen även få berätta om hennes egna erfarenheter efter en lång karriär inom det utrikes- och säkerhetspolitiska fältet. Hur var det att arbeta som diplomat i nordöstra Afrika och vilka utrikes- och säkerhetspolitiska frågor har legat henne varmast om hjärtat genom åren?

Här går det att se webbsändningen. 

______

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.<

EN GEMENSAM IDÉ
Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

 

Upptäck fler kalenderhändelser