Tillbaka till föregående sida

Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet
Se samtalet här
6
Apr

Samtal med: Annika Söder

2021-04-06 (kl. 16:00 - 16:30)

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med: Annika Söder

Sverige innehar i år ordförandeskapet för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Organisationen, som samlar 57 deltagarstater i Europa, Centralasien och Nordamerika, har en viktig roll för upprätthållandet av den europeiska säkerhetsordningen, vilket innefattar staters rätt till territoriell integritet, förbud mot våldsanvändning samt rätten att självständigt fatta egna säkerhetspolitiska vägval. Samarbetsorganisationen utgör en plattform för politisk dialog, både för att hitta lösningar på pågående konflikter, riskreducering, incidentförebyggande och för att arbeta med frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter samt ekonomiska- och miljörelaterade säkerhetsfrågor.

Utrikesminister Ann Linde är ordförande för OSSE under 2021 och företräder organisationen i internationella sammanhang. Sverige kommer under året att behöva navigera med stor diplomatisk skicklighet för att både kunna nå framgång som representant för 57 deltagarstater och samtidigt driva samarbetet för att nå gemensamma framsteg inom Sveriges fokusområden, exempelvis kvinnors deltagande för fred och säkerhet.

Utrikesministern har utnämnt erfarna diplomater till sin hjälp för att representera det svenska ordförandeskapet. En av dem är ambassadör Annika Söder, styrelseordförande för European Institute for Peace och tidigare kabinettssekreterare på UD. Inom ramen för det svenska ordförandeskapet är hon OSSE:s särskilda representant för södra Kaukasien. Under året arbetar hon som medlare mellan sidorna i konflikterna i Georgien och verkar för en hållbar fred i regionen.

Folk och Försvar och Försvarshögskolans studentkår kommer tillsammans med Annika Söder att diskutera Sveriges arbete under det pågående ordförandeskapet i OSSE, med ett fokus på konfliktlösning i Georgien och södra Kaukasien-regionen.

Vad innebär rollen som ordförandens särskilda representant för regionen och samordförande för Geneva International Discussions? Hur är det att agera opartisk medlare i en svår säkerhetspolitisk kontext och hur arbetar Sverige med att uppmärksamma kvinnors deltagande för fredliga lösningar? Utöver detta, vilka erfarenheter tar Annika Söder med sig från sitt arbete i det svenska kvinnliga medlingsnätverket i sin roll som särskild representant och hur är det att vara medlare mitt under en pågående pandemi?

Ambassadör Annika Söder var UD:s kabinettssekreterare mellan 2014–2019. Tillsammans med före detta utrikesminister Margot Wallström ledde hon regeringens arbete i FN:s säkerhetsråd under 2017–2018 och arbetade även med konfliktlösningsprocesser för Nordkorea och Jemen. Dessförinnan var Annika Söder exekutiv-direktör på Dag Hammarskjöld-stiftelsen och undergeneraldirektör på FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation. Hon har under många år varit rådgivare i utrikespolitiska frågor till stats- och utrikesministrar och mellan 2002–2006 var hon statssekreterare för utvecklingssamarbete och humanitära frågor. Under 2020 blev Annika Söder särskilt utnämnd av FN:s generalsekreterare att bistå i översynen av FN:s fredsbyggande arbete.

Upptäck fler kalenderhändelser