Tillbaka till föregående sida

Foto: Utrikespolitiska Institutet
Se samtalet
18
Dec

Samtal med: Emil Edenborg

2019-12-18 (kl. 16:00 - 16:30)
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans Studentkår in till Samtal med Emil Edenborg.

Den liberala världsordningen har under en tid utmanats och dess grundvalar ifrågasatts i ett allt hårdare internationellt politiskt klimat. Detta har tagit sig i uttryck genom ett ökat fokus vid geo- och stormaktspolitik samt en generell återgång till betoning på traditionella och hårda säkerhetsfrågor. Praktiskt har vi på vissa håll i världen sett en större ovilja till samarbete och ett avståndstagande till gemensamma institutioner och internationella avtal samt ett ifrågasättande av demokratiska värden och den fria journalistiken. Kopplat till detta finns också ogenerade övergrepp av de mänskliga fri- och rättigheterna med hänvisning till konservativa och ”traditionella” värderingar. En grundsten i de auktoritära och anti-demokratiska strömningarna är också repression och förtryck av minoriteter och kvinnor, där hbtqi-personer är särskilt utsatta i väldens alla hörn, även i Europa. Varför ser vi en ökning av den retorik och politik som förespråkar mindre frihet för bland annat kvinnor och hbtqi-personer? Hur hänger detta ihop med ett underminerande av rättsstatens principer och ett krympande demokratiskt utrymme för det civila samhället?

Tillsammans med Emil Edenborg, forskare vid Utrikespolitiska institutets program för global politik och säkerhet, diskuterar vi demokrati och mänskliga rättigheter i relation till sexualpolitik och traditionella värderingar som politiskt vapen.

Emil Edenborg är doktor i statsvetenskap från Lunds Universitet och forskare vid Utrikespolitiska institutets program för global politik och säkerhet. Han har tidigare varit gästforskare vid UC Berkeley and Moscow State University och forskar på globala trender där rättigheter och friheter i allt högre grad angrips. Hans forskning berör begrepp som politisk homofobi och transnationell sexualpolitik.

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ
Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

Upptäck fler kalenderhändelser