Tillbaka till föregående sida

Foto: Maja Johnsson/Folk och Försvar
Artiklar

Publicerat: 2020-02-17

Försvarspolitisk studieresa till Norrbotten med politiska ungdomsförbund #UngSäk

Den 6 och 7 februari 2020 arrangerade Folk och Försvar tillsammans med Regionsamverkan Norrbotten en studieresa till Norrbotten med en delegation av politiska ungdomsförbund från vårt nätverk #UNGSÄK. Norrbotten är ett militärstrategiskt viktigt område både för Sverige och internationella samarbetsnationer och området erbjuder unika förutsättningar för Försvarsmakten att verka i extrema miljöer. Resan syftade till ökad kunskap om Norrbotten som region i Arktis och vilka förutsättningar och utmaningar det finns för försvaret av norra Sverige.

Första dagens fokusområde var Försvarsmaktens verksamhet i Norrbotten där vi besökte Norrbottens flygflottilj F21 i Luleå och Bodens regemente A9 och I19. På F21 fick vi lära oss om flygvapnets roll i försvaret av norra Sverige. Deltagarna fick också höra om vikten av Sveriges försvarspolitiska samarbeten och vilka internationella militära övningar som Försvarsmakten deltagit i.

Artilleriregementet A9 utvecklar förband som med förmåga till att indirekt bekämpning genom indirekt eld och flygunderstöd till markförband. I19 har i sin tur har hand om pansarfordon och jägartrupper. Här fick vi höra om varför Norrbotten är en militärstrategisk viktig region. Deltagarna fick möjlighet ställa frågor till personalen om deras arbetsuppgifter, uppdrag och utmaningar.

Efter garnisonbesöken åkte bussen vidare till provplats Vidsel där Försvarets Materielverk (FMV) huserar. FMV är en myndighet under försvarsdepartementet vars uppgift är att säkerställa att Försvarsmakten har fungerande materiel för att kunna utföra sitt uppdrag. Utöver att få höra om FMV:s verksamhet i Vidsel fick deltagarna äta middag tillsammans med Vidsels provplatschef Stefan Kriegholm, Älvsbyns kommunalråd Tomas Egmark, samt Nils-Mikael Påve som är ordförande för samebyn Tuorpon.

Resans andra dag behandlade Norrbottens förutsättningar som region och dagen började med en polcirkelceremoni. Norra polcirkeln markerar gränsen där solen inte går ner vid sommarsolståndet och inte går upp under vintersolståndet. Område beläget norr om polcirkeln tillhör den arktiska regionen. Här fick vi bland annat höra Sveriges Arktisambassadör Louise Calais berätta om den politiska utvecklingen i regionen till följd av klimatförändringarna.

Under eftermiddagen besökte vi Jokkmokks vintermarknad; ett uppmärksammat evenemang som pågår under en vecka och lockar både svenska och internationella besökare. Under dagen träffade vi också Jokkmokks kommunalråd och Anja Fjellgren Walkeapää, ordförande i sametingets ungdomsråd. Deltagarna fick chansen att ställa frågor och diskussionen handlade om sametingets ungdomsråds kärnfrågor, ungt engagemang och framtida utmaningar. Bussen tog oss sedan till Luleå för att besöka Facebooks anläggning vilken utgör den största av Facebooks serverhallar utanför USA. Luleå är en bra plats för anläggningen bland annat eftersom klimatet bidrar med frikyla av servrarna. Resans sista besök gjordes i Luleå kommunhus där vi fick lyssna till Luleås ordförande i kommunalrådet Lenita Ericson och Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson.

 

Amanda Lindell

Praktikant Folk och Försvar

Dela

Relaterat material